Er du den gennemgående person i borgerens liv? Så er uddannelsen som social- og sundhedshjælper noget for dig.

Uddannelsen som SOSU-hjælper er for dig, der vil arbejde med at gøre en forskel for andre mennesker. Formålet er at fremme livskvalitet hos ældre, syge og handicappede. Som SOSU-hjælper støtter og motiverer du den enkelte borger til at hjælpe sig selv mest muligt og skabe struktur i hverdagen. Digitale hjælpemidler og velfærdsteknologi er en naturlig del af din hverdag, hvor du hjælper borgeren med både personlig pleje og praktiske opgaver. Du kan være den gennemgående person i den enkelte borgers hverdag.

Hvad laver en social- og sundhedshjælper?

Her kommer du typisk til at arbejde:

  • på plejehjem og bosteder, hvor der bor mennesker der har brug for hjælp døgnet rundt
  • i dag- og aktivitetscentre, hvor du skal hjælpe borgere, der bor i deres eget hjem, men som har behov for professionel pleje og omsorg i dagtimerne
  • i hjemmeplejen, hvor du besøger borgerne i deres private hjem og hjælper dem der, hvor de har behov for hjælp
  • i private (vikar)bureauer

Din vigtigste opgave er at samarbejde med borgeren om at skabe et godt hverdagsliv for vedkommende. Du kommer til at hjælpe borgeren med for eksempel rengøring, tøjvask, personlig pleje og omsorg. Du kan også være den person, som han eller hun deler glæder og sorger med.

Hvad lærer du på uddannelsen?

På skolen og i praktikken får du teori og praktisk erfaring til at gå direkte fra uddannelse til et job som SOSU-hjælper.

Du lærer og får erfaring med, hvordan du:

  • yder omsorg og pleje
  • bruger velfærdsteknologi (for eksempel lifte og robotstøvsugere) og digitale hjælpemidler til blandt andre borgere med handicap
  • støtter borgeren i at forebygge eller afhjælpe for eksempel usund livsstil og ensomhed
  • er borgerens hjælp til at finde rundt i det digitale Danmark – for eksempel NemID og e-boks
  • observerer og videreformidler ændringer i borgerens humør og helbred, så han eller hun kan få den rette hjælp så tidligt i forløbet som muligt
  • samarbejder med borgere med demens og deres pårørende