Er du den gennemgående person i borgerens liv? Så er uddannelsen som social- og sundhedshjælper noget for dig.

Uddannelsen som SOSU-hjælper er for dig, der vil arbejde med at gøre en forskel for andre mennesker. Formålet er at fremme livskvalitet hos ældre, syge og handicappede. Som SOSU-hjælper støtter og motiverer du den enkelte borger til at hjælpe sig selv mest muligt og skabe struktur i hverdagen. Digitale hjælpemidler og velfærdsteknologi er en naturlig del af din hverdag, hvor du hjælper borgeren med både personlig pleje og praktiske opgaver. Du kan være den gennemgående person i den enkelte borgers hverdag.

Hvad laver en social- og sundhedshjælper?

Som SOSU-hjælper bliver du uddannet til professionel omsorg, pleje og praktisk hjælp. Din vigtigste opgave er at samarbejde med borgeren om at skabe et godt hverdagsliv for vedkommende. Du kommer til at hjælpe borgeren med for eksempel rengøring, tøjvask, personlig pleje og omsorg. Du kan også være den person, som han eller hun deler glæder og sorger med.

Dem, du kommer til at møde i dit arbejde, vil være mennesker, der er svækkede grundet alder eller sygdom og har brug for støtte og vejledning til at klare forskellige opgaver i hverdagen.

Din opgave som SOSU-hjælper er i stigende grad at give hjælp til selvhjælp, det vil sige rehabilitering. Det betyder, at du skal vejlede og motivere borgerne til at klares dagligdagen selv mest muligt. Du kan også støtte ved genoptræning og vejlede om, hvilke muligheder den enkelte borger har for at få en bedre hverdag.

Her kommer du typisk til at arbejde:

 • på plejehjem og bosteder, hvor der bor mennesker der har brug for hjælp døgnet rundt
 • i dag- og aktivitetscentre, hvor du skal hjælpe borgere, der bor i deres eget hjem, men som har behov for professionel pleje og omsorg i dagtimerne
 • i hjemmeplejen, hvor du besøger borgerne i deres private hjem og hjælper dem der, hvor de har behov for hjælp
 • i private (vikar)bureauer.

Hvad lærer du på uddannelsen?

På skolen og i oplæringen får du teori og praktisk erfaring til at gå direkte fra uddannelse til et job som SOSU-hjælper.

Du lærer og får erfaring med, hvordan du:

 • yder omsorg og pleje
 • bruger velfærdsteknologi (for eksempel lifte og robotstøvsugere) og digitale hjælpemidler til blandt andre borgere med handicap
 • støtter borgeren i at forebygge eller afhjælpe for eksempel usund livsstil og ensomhed
 • er borgerens hjælp til at finde rundt i det digitale Danmark – for eksempel NemID og e-boks
 • observerer og videreformidler ændringer i borgerens humør og helbred, så han eller hun kan få den rette hjælp så tidligt i forløbet som muligt
 • samarbejder med borgere med demens og deres pårørende.

5 fordele ved uddannelsen til SOSU-hjælper

 1.  Du tjener dine egne penge under uddannelsen. Du får løn på hovedforløbet. Du kan også få løn under hele uddannelsen, hvis din uddannelsesaftale dækker grundforløbene.
 2. Du har gode chancer for læreplads. På landsplan er der flere lærepladser end elever.
 3. Du kommer hurtigt ud i virkeligheden. Uddannelsen som SOSU-hjælper veksler mellem skole og oplæring, så du får viden og færdigheder til at gå direkte fra uddannelse til arbejde. Du kan begynde på uddannelsen som SOSU-hjælper lige efter folkeskolen.
 4. SOSU-skolerne ligger rundt omkring i hele landet, så du har gode chancer for at uddanne dig som SOSU-hjælper i dit lokalområde. Arbejdspladserne i oplæringsperioderne vil også være tæt på, hvor du bor.
 5. Muligheder for udvikling. Med en uddannelse som SOSU-hjælper kan du tage SOSU-assistentuddannelsen med merit og løbende opdatere og udvikle dine kompetencer ved at tage forskellige efteruddannelseskurser.

 

I tvivl om, hvilken uddannelse, der passer dig? Prøv SOSU-guiden

SOSUGUIDE_NY