Har du krudt i r**en og vil du hjælpe andre mennesker til trivsel og udvikling? Så bliv pædagogisk assistent.

Uddannelsen som pædagogisk assistent er for dig, der har lyst til at engagere dig i andre mennesker og motivere og støtte dem i deres trivsel og udvikling. Du får ansvaret for at organisere, planlægge og udføre aktiviteter sammen med målgruppen, så du skal være energisk og have lyst til en aktiv hverdag.

Hvad laver en pædagogisk assistent?

Her kan du arbejde:

 • Daginstitutioner (dagpleje, vuggestuer og børnehaver)
 • Familiepleje
 • Skolefritidsordninger og ungdomsskoler
 • Dagtilbud for psykisk sårbare børn, unge og voksne
 • Offentlige og private bosteder og specialinstitutioner
 • Plejecentre, aktivitetscentre mv. for ældre
 • Inden for understøttende undervisning, blandt andet i modtager- og asylklasser
 • Individuel støtte i private hjem
 • Som handicaphjælper.

Som pædagogisk assistent kan du arbejde med mange forskellige målgrupper – både børn, unge og voksne, der har brug for støtte af mange forskellige årsager. Din fornemmeste opgave som pædagogisk assistent er at planlægge og udføre aktiviteter, som udvikler målgruppen og højner trivslen. Alt sammen ud fra deres behov og ønsker.

Hvad lærer du på uddannelsen?

Uddannelsen til pædagogisk assistent skifter mellem skole og oplæring. På lærepladsen er du med til at klare det daglige pædagogiske arbejde, og du bruger den viden og de færdigheder, du har fået på skolen. Du har desuden mulighed for at komme i oplæring i udlandet.

Du lærer og får erfaring med, hvordan du:

 • Støtter og motiverer mennesker i alle aldre i deres udvikling og trivsel
 • Tilrettelægger og gennemføre praktiske pædagogiske indsatser og aktiviteter
 • Kommunikerer og samarbejder med mange forskellige målgrupper ud fra deres forskellige behov og ønsker
 • Arbejder pædagogisk med digital kultur og velfærdsteknologi
 • Arbejder pædagogisk med sundhedsfremme og forebyggelse
 • Skaber netværk med pårørende, frivillige og lokale virksomheder.

EUX Velfærd: Pædagogisk assistent og student i ét

Du kan tage uddannelsen til pædagogisk assistent som EUX. Med EUX Velfærd får du både en erhvervsuddannelse og studenterhue. Dermed er du godt stillet, hvis di vil arbejde som pædagogisk assistent direkte efter din uddannelse eller læse videre – enten med det samme eller senere.

Pædagogisk assistent med EUX Velfærd er for dig, der:

 • Har evner og lyst til at give den en ekstra skalle med teorien, samtidig med at du bliver en stærk praktiker.
 • Vil have en gymnasial uddannelse
 • Gerne vil prøve faget i praksis med det samme
 • Vil have gode muligheder for at læse videre.

Med en uddannelse som pædagogisk assistent med EUX tager du to uddannelser i én, så du åbner til en fremtid, hvor du arbejder med mennesker: Du har teorien og metoderne til at arbejde som pædagogisk assistent og du har de gymnasiale fag til at søge ind på kvote 1 til fx pædagog, jordemoder, sygeplejerske, socialrådgiver og meget mere.

Du kan tage EUX Velfærd direkte efter 9. eller 10. klasse – eller senere.

I tvivl om, hvilken uddannelse, der passer dig? Prøv SOSU-guiden

SOSUGUIDE_NY