Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Danske SOSU-skoler (”vi” eller ”os”) behandler dine personoplysninger.

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Danske SOSU-skoler (foreningen for skolerne*)
CVR-nummer: 29739439
Ny Vestergade 17, 2
1471 København K

Email: sosu@sosu.dk
Telefon: 42 41 35 01

*Med “Skolerne” menes der:

SOSU Nord, Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg, Randers Social- og Sundhedsskole, SOSU Østjylland, Esbjerg Social- og Sundhedsskole, Social-& SundhedsSkolen, Herning, Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, Social- og Sundhedsskolen Syd, Social- og Sundhedsskolen Fyn, SOSU Nykøbing Falster, SOSU H, UC Diakonisstestiftelsen, ZBC, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

2. Beskrivelse af behandlingen

Nyhedsbreve:

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger med henblik på at kunne udsende nyhedsbreve.

Du kan til enhver tid selv afmelde dig nyhedsbrevet ved at benytte ”frameld-knappen” i nyhedsbrevet eller ved at sende en mail til sosu@sosu.dk. Hvis du afmelder dig, slettes din e-mail i vores database.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

 • Navn;
 • E-mail;
 • Statistik over din brug af nyhedsbrevet.

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig.

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af Danske SOSU-skolers legitime interesse i forbindelse med markedsføring af foreningen og skolerne).

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Sociale medier, herunder Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn med henblik på markedsføring af Danske SOSU-skoler og skolerne*;
 • Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed;
 • Samarbejdspartnere eller lignende;
 • Offentlige myndigheder

Tilmeldinger til arrangementer:

Vi registrerer dine personoplysninger med henblik på at sikre, at vi ved, hvem der deltager, for at kunne sende information ud om arrangementet og evt. efterfølgende en faktura.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

 • Navn;
 • E-mail;
 • Stillingsbetegnelse;
 • Den organisation eller skole, du er tilknyttet.

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig;
 • Fra samarbejdspartnere;
 • Din arbejdsgiver;
 • Online kilder f.eks. sociale medier, der er offentligt tilgængelige;
 • Offentlige myndigheder.

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Artikel 6.1.c (nødvendig for at Danske SOSU-skoler kan overholde diverse retlig forpligtelser, herunder som følge af bogføringsloven);
 • Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af Danske SOSU-skolers legitime interesse i at afvikle arrangementet, herunder føre deltagerlister).

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed;
 • Samarbejdspartnere eller lignende;
 • Offentlige myndigheder

Danske SOSU-skoler gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere den service, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Oplysninger om deltagerne slettes et år efter afholdelsen af et arrangement.

Brug af interviews, fotos, video- og lydoptagelser i forbindelse med markedsføring:

Vi benytter os af interviews, fotos, video- og lydoptagelser i forbindelse med printet markedsføring (foldere, plakater, annoncer mv.) og online markedsføring (hjemmeside, sociale medier mv.).

Formålet med denne brug er at informere om og markedsføre SOSU-skolerne* generelt, herunder om skolernes ansatte, uddannelser og kurser med henblik på at fremme søgning til uddannelserne samt bidrage til et positivt image for uddannelserne og faget. Danske SOSU-Skoler og alle SOSU-skolerne* behandler disse personoplysninger i overensstemmelse med Aftale om brug af interviews, fotos, video- og lydoptagelser.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

 • Navn;
 • Alder;
 • E-mail;
 • Stillingsbetegnelse;
 • Den organisation eller skole, du er tilknyttet
 • Fotografier, film, optagelser eller andre afbildninger af dig

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig.

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af Aftale om brug af interviews, fotos, video- og lydoptagelser, som du er part i);
 • Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af Danske SOSU-skolers legitime interesse i forbindelse med markedsføring af foreningen og skolerne, når behandling af personoplysning i denne forbindelse ikke kan henhøre under Artikel 6.1.b som nævnt ovenfor).

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Sociale medier, herunder Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn med henblik på markedsføring af Danske SOSU-skoler;
 • Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed;
 • Skolerne*;
 • Samarbejdspartnere eller lignende i tilknytning til uddannelserne og faget;
 • Offentlige myndigheder
 • Tredjemand, hvis optagelserne skal foretages af denne på vegne af skolerne*.

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt ift. indholdet af aftalen on brugen af materialet.

I overensstemmelse med Aftale om brug af interviews, fotos, video- og lydoptagelser, kan materialet lagres på ethvert medium og i ethvert format.

3. Dataansvar ved brug af interviews, fotos, video- og lydoptagelser i forbindelse med markedsføring

Danske SOSU-skoler er selvstændig dataansvarlig for behandling af personoplysninger til brug for interviews, fotos, video- og lydoptagelser i forbindelse med markedsføring. I det omfang Skolerne* selv foretager behandling af personoplysninger til brug for interviews, fotos, video- og lydoptagelser i forbindelse med markedsføring, vil de(n) pågældende skole(r) være selvstændig dataansvarlig for denne behandling.

4. Konsekvenser ved behandlingen

Vi bruger MailChimp som nyhedsbrevssystem. Det betyder, at modtagere af vores nyhedsbrev accepterer, at data videregives til tredjeland uden for EU (USA). Du kan læse om grundlaget for denne overførsel under punkt 5 nedenfor.

5. Overførsler til lande udenfor EU/EØS

Vi kan overføre dine personoplysninger til følgende lande uden for EU/EØS: USA.

Dette vil ske på grundlag af følgende overførselsgrundlag:

a) EU-US Privacy Shield-ordningen, som udbyderen af MailChimp, The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, har tilsluttet sig.

6. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på sosu@sosu.dk.
 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger. Henvendelse herom kan ske til: sosu@sosu.dk.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

*Med “Skolerne” menes der: SOSU Nord, Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg, Randers Social- og Sundhedsskole, SOSU Østjylland, SOSU Esbjerg, Social-& SundhedsSkolen, Herning, Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, Social- og Sundhedsskolen Syd, Social- og Sundhedsskolen Fyn, SOSU Nykøbing Falster, SOSU H, UC Diakonissestiftelsen, ZBC, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Sidst opdateret: 1. februar 2019