Pressekontakt

Her på siden finder du

›   Logo og pressefotos

›   Fakta om vores uddannelser

›   Tilgang og frafaldstal

 

20 65 00 22

presse@sosu.dk

Logo og pressefotos

Lisbeth Nørgaard

Formand for Danske SOSU-skoler

Per B. Christensen

Formand for Danske SOSU-skoler Bestyrelserne

Fakta om vores uddannelser

SOSU-uddannelserne

Lidt historie

 • Social- og sundhedsuddannelserne blev oprettet i 1991.
 • Der er løbende sket flere ændringer af uddannelserne. Senest i 2017, hvor social- og sundhedsuddannelsen blev delt i to selvstændige uddannelser – social- og sundhedshjælper og social og sundhedsassistent.
 • Evalueringen af uddannelserne fra september 2021 viste, at uddannelserne har en høj faglighed og i vid udstrækning matcher arbejdsmarkedets behov.

Uddannelsernes opbygning

 • SOSU-uddannelserne er erhvervsuddannelser
 • Uddannelserne er opdelt i grundforløb og hovedforløb
 • Grundforløbet foregår på skolen, mens hovedforløbet veksler mellem skole og oplæring i en kommune/region. Det er en forudsætning for at starte på hovedforløbet, at eleven har en uddannelsesaftale med en kommune og dermed er ansat i en kommune
 • Uddannelserne varer fra 1 år og 2 måneder på hovedforløbet (SOSU-hjælper) til max. 2 år, 9 måneder og 3 uger (SOSU-assistent)
 • I 2017 blev det muligt at tage uddannelsen som SOSU-assistent som eux, dvs. en erhvervsgymnasial uddannelse.
 • Uddannelsen til SOSU-assistent kan tages som eux, der udover erhvervsuddannelsen også giver mulighed for at søge videregående uddannelse på samme vilkår som med en gymnasial eksamen.

Krav for optagelse

 • Bestået folkeskolens afgangseksamen
 • Mindst 02 i dansk og matematik ved folkeskolens 9.- eller 10.-klasseprøve eller tilsvarende prøve
 • Vurderet uddannelsesparat
 • Ansøgere over 25 år og ældre skal realkompetencevurderes forud for optagelse
 • Ansøgere, der har en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, har krav på optagelse
 • For at begynde på hovedforløbet skal eleven have en aftale om læreplads.

Tilgang af elever

Elever starter på grundforløb 2 og hovedforløb.

Parterne bag uddannelserne og Børne- og Undervisningsministeriet fastsætter det antal uddannelsesaftaler, som kommunerne som minimum skal indgå. I perioden 2021-2026 er tallene 6.000 aftaler til elever på uddannelsen til social- og sundhedsassistent og 3.000 til uddannelsen til social- og sundhedshjælper.

I tabellen, du finder længere nede på siden, kan du finde statistik for tilgang og frafald på uddannelserne de seneste to år.

Uddannelsernes længde

Uddannelserne består af grundforløb og hovedforløb. Hvis ansøger søger direkte fra eller i forlængelse af grundskolen skal vedkommende gennemføre både grundforløb 1 og grundforløb 2.

Lidt ældre ansøgere og voksne har ikke adgang til grundforløb 1, men skal gennemføre grundforløb 2. For elever over 25 år kan adgangskursus og GF+ også være indgangsveje.

Alle ansøgere med relevant forudgående erhvervserfaring eller uddannelse har mulighed for at opnå godskrivning og dermed afkortning af uddannelsen efter nærmere beskrevne regler. Voksne over 25 år, der har mindst 2 års relevant erhvervserfaring, skal alene gennemføre hovedforløbets skoledel (euv1).

På assistentuddannelsen udgør skoledelen 48 uger, mens dens resterende tid er i oplæring i en kommune eller region. På hjælperuddannelsen udgør skoledelen 17 uger og resten er oplæringstid.

 

Nedenfor angives varigheden af de forskellige uddannelsesforløb:

Social- og sundhedsassistent

Unge under 25 år

Grundforløb 1+2 og hovedforløb: 3 år, 6 måneder og 3 uger

Grundforløb 2 og hovedforløb: 3 år, 1 måned og 3 uger

Grundforløb 1+2 og hovedforløb med eux: 4 år, 6 måneder og 3 uger

 

Voksne over 25 år

Grundforløb 2 og hovedforløb: 3 år og 2 uger

EUV 1: 43 uger

Social- og sundhedshjælper

Unge under 25 år

Grundforløb 1+2 og hovedforløb: 2 år og 2 måneder

Grundforløb 2 og hovedforløb: 1 år og 7 måneder

 

Voksne over 25 år

Grundforløb 2 og hovedforløb: 1 år og 7 måneder

EUV 1: 17 uger

 

Forsørgelse under uddannelsen

På hovedforløbet er eleven ansat i en kommune og får elevløn. Hvis eleven har en uddannelsesaftale, der også dækker grundforløbet, vil eleven også få løn her. Elever uden uddannelsesaftale får SU under grundforløbet.

 

Parterne i uddannelserne

 • FEVU – det faglige udvalg for erhvervsrettede velfærdsuddannelser. FEVU består af repræsentanter fra arbejdstager (FOA, 3F) og arbejdsgivere (KL, Danske Regioner). FEVU bestemmer blandt andet uddannelsernes varighed, struktur, kompetencemål og tager initiativ til eventuelle ændringer.
 • FOA organiserer elever og faglærte inden for social- og sundhedsuddannelserne
 • KL og Danske Regioner har ansvaret for eleverne på hovedforløbet, hvor elever ansættes af kommunerne.
 • SOSU-skolerne uddanner social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Der er 14 skoler over hele landet. Nogle skoler har flere afdelinger, så uddannelserne udbydes på i alt 48 adresser. Se kort med alle udbudssteder på side 4. Skolerne er statsligt selvejende. Skolernes øverste ledelse er bestyrelsen, der ansætter direktøren. Skolernes fælles interesser varetages af foreningerne Danske SOSU-skoler og Danske SOSU-skoler Bestyrelserne.

Pædagogisk assistentuddannelsen

Lidt historie

 • Pædagogisk assistent uddannelse blev oprettet i 1997 og har dermed 25-års jubilæum i 2022.
 • Uddannelsen er løbende blevet justeret efter ønske fra de forskellige parter.
 • Evalueringen af uddannelsen fra juni 2022 viser, at uddannelsen giver relevante pædagogiske kompetencer og at flertallet af lederne i kommunerne er glade for de pædagogiske assistenter.

Uddannelsens opbygning

 • Den pædagogiske assistentuddannelse er en erhvervsuddannelse
 • Uddannelsen er opdelt i grundforløb og hovedforløb
 • Grundforløbet foregår på skolen, mens hovedforløbet veksler mellem skole og oplæring i en kommune/region. Det er en forudsætning for at starte på hovedforløbet, at eleven har en uddannelsesaftale med en kommune og dermed en ansættelse.
 • Uddannelsen kan tages som eux, der udover erhvervsuddannelsen også giver mulighed for at søge videregående uddannelse på samme vilkår som med en gymnasial eksamen.

Krav for optagelse

 • Bestået folkeskolens afgangseksamen
 • Mindst 02 i dansk og matematik ved folkeskolens 9.- eller 10.-klasseprøve eller tilsvarende prøve
 • Vurderet uddannelsesparat
 • Ansøgere over på 25 år og ældre skal realkompetencevurderes forud for optagelse
 • Ansøgere, der har en uddannelsesaftale/lærepladsaftale med en arbejdsgiver, har krav på optagelse

Tilgang af elever

Børne- og Undervisningsministeren fastsætter en kvote for, hvor mange elever, som skolerne må optage på grundforløbet. Dette tal har i 2022 ligget på 1.050 elever uden uddannelsesaftale og i 2023 på 1.330 elever.

I tabellen, du finder længere nede på siden, kan du finde statistik for tilgang og frafald på uddannelserne de seneste to år.

Uddannelsernes længde

Hvis ansøger søger direkte fra eller i forlængelse af grundskolen skal vedkommende gennemføre både grundforløb 1 og grundforløb 2.

Lidt ældre ansøgere og voksne har ikke adgang til grundforløb 1, men skal gennemføre grundforløb 2. For disse elever vil adgangskursus og GF+ også være indgangsveje.

Alle ansøgere med relevant forudgående erhvervserfaring eller uddannelse har mulighed for at opnå merit for denne efter nærmere beskrevne regler. Voksne over 25 år, der har mindst 2 års relevant erhvervserfaring, skal alene gennemføre hovedforløbets skoledel (euv1).

På uddannelsen udgør skoledelen 47 uger, mens dens resterende tid er indebærer oplæring i en kommune.

 

Nedenfor angives varigheden af de forskellige uddannelsesforløb:

Unge under 25 år

Grundforløb 1+2 og hovedforløb: 3 år, 1 måned og 2 uger

Grundforløb 2 og hovedforløb: 2 år, 8 måneder og 2 uger

Grundforløb 1+2 og hovedforløb med eux: 4 år

 

Voksne over 25 år

Grundforløb 2 og hovedforløb: 2 år og 5 uger

EUV1 (merit for praktikken): 42 uger

Forsørgelse under uddannelsen

På hovedforløbet er eleven ansat i en kommune og får elevløn. Hvis eleven har en uddannelsesaftale, der også dækker grundforløbet, vil eleven også få løn her ellers SU.

Hvem står bag uddannelserne?

 • FEVU – det faglige udvalg for erhvervsrettede velfærdsuddannelser. FEVU består af repræsentanter fra arbejdstager (FOA, 3F) og arbejdsgivere (KL, Danske Regioner). FEVU bestemmer blandt andet uddannelsernes varighed, struktur, kompetencemål og tager initiativ til eventuelle ændringer.
 • FOA og 3F organiserer elever og faglærte pædagogiske assistenter.
 • KL har ansvaret for eleverne på hovedforløbet, hvor elever ansættes af kommunerne.
 • SOSU-skolerne uddanner pædagogiske assistenter. Der er 14 skoler over hele landet fordelt på 48 adresser. Nogle skoler har flere afdelinger. Se kort med alle udbudssteder på side 5. Skolerne er statsligt selvejende. Skolernes øverste ledelse er bestyrelsen, der ansætter direktøren. Skolernes fælles interesser varetages af foreningerne Danske SOSU-skoler og Danske SOSU-skoler Bestyrelserne.

Tilgang og fuldførelser på uddannelserne

OBS: 2023-tal for tilgang er opdateret til og med november. Tal for fuldførelser er opdateret til og med oktober.

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet.

Pædagogisk assistent

Grundforløb 2

Tilgang 2023

Tilgang 2022

.

Fuldførelse 2023

Fuldførelse 2022

Hovedforløb

Tilgang 2023

Tilgang 2022

.

Fuldførelse 2023

Fuldførelse 2022

Social- og sundhedsassistent

Grundforløb 2

Tilgang 2023

Tilgang 2022

.

Fuldførelse 2023

Fuldførelse 2022

Hovedforløb

Tilgang 2023

Tilgang 2022

.

Fuldførelse 2023

Fuldførelse 2022

Social- og sundhedshjælper

Grundforløb 2

Tilgang 2023

Tilgang 2022

.

Fuldførelse 2023

Fuldførelse 2022

Hovedforløb

Tilgang 2023

Tilgang 2022

.

Fuldførelse 2023

Fuldførelse 2022

Ny Vestergade 17, 2. sal

1471 København K

sosu@sosu.dk

 

CVR: 29739439

EAN: 5797200085023

Vil du altid være opdateret på, hvad der rører sig?

Følg os på LinkedIn, hvor vi løbende opdaterer,
hvad der rører sig på vores område.