Danske SOSU-skoler er foreningen for skoler, der udbyder social- og sundhedsuddannelser.

Foreningen har 15 medlemsskoler: 1 på Færøerne og 14 i Danmark. En del af skolerne i Danmark har flere afdelinger i deres lokalområde, så der er sikret en god geografisk spredning i udbuddet af social- og sundhedsuddannelser i Danmark.

Danske SOSU-skoler er ledernes og skolernes politiske interesseorganisation og er f.eks. høringsberettigede for social- og sundhedsskolerne. Foreningen tegnes af formandskabet for Danske SOSU-skoler og understøttes af sekretariatet.

Danske SOSU-skoler har en god tradition for meget engagerede medlemmer, der deltager aktivt i udviklingen af social- og sundhedsuddannelserne, både lokalt og nationalt.

Kontakt til foreningen:

Se kontaktoplsyninger på sekretariatets medarbejdere

Adresse og mail:
Danske SOSU-skoler
Ny Vestergade 17, 2. sal
1471 København K
sosu@sosu.dk