Social- og sundhedsskolernes videnscentre for velfærdsteknologi er sikret midler til og med 2024.

Aftalekredsen bag erhvervsuddannelsesreformen fra 2015 har besluttet at videreføre videnscentrene for erhvervsuddannelserne, herunder de to videnscentre for velfærdsteknologi, som drives i regi af social- og sundhedsskolerne.

Der afsættes til og med 2024 i alt 143,6 millioner kroner til drift af videnscentrene samt til drift og udvikling af den fælles portal for videnscentrene, videnscenterportalen.dk.

I januar blev lavet en evaluering af centrene, som afdækker foreløbige resultater i forhold til de nationale målsætninger.

Læs mere på Børne- og undervisningsministeriets hjemmeside og se evalueringen 

Mere om videnscentrene

Videnscenter for velfærdsteknologi Øst

Videnscenter for velfærdsteknologi Vest