Reglen om obligatorisk standardafkortning på minimum 10 procent af skoleperioderne for voksne er en fejlslutning. De voksne elever har tit behov for mere tid under uddannelsen. Mindst lige så lang tid som de unge.

Når en ny elev over 25 år starter på sin EUV, erhvervsuddannelser for voksne, bliver skoleperioderne på hovedforløbet automatisk forkortet med 10 procent.

Men politiske standardafkortninger afgjort på Christiansborg er ikke til gavn for eleverne. En betydelig andel af de voksne har behov for mere undervisning. Derfor skal uddannelsesstederne have frihed til at lave individuelle vurderinger baseret på elevernes reelle kompetencer med mulighed for merit og godskrivning for disse.  

Derfor opfordrer Danske SOSU-skoler Bestyrelserne Folketingets partier, især forligspartierne, til at fjerne reglen om 10 % standardafkortning til fordel for en individuel vurdering af den enkelte voksnes reelle kompetencer. Det vil sikre, at skolerne kan tilbyde den enkelte voksne et optimalt læringsforløb:

”Vi opfordrer politikerne til at ophæve standardafkortningen for voksne. Den hindrer os i at give det optimale tilbud til voksne der gerne dygtiggør sig. Lad os i stedet få individuelle afkortninger baseret på elevens reelle kompetencer og egne ønsker”, understreger formand i danske SOSU-skolers Bestyrelserne Per B. Christensen.

Per B. Christensen peger også på, at mange voksne er uvante med nutidens digitaliserede undervisningsmetoder – det kræver tilvænning. Og nogle voksne har brug for tid til at indhente og styrke de kompetencer, som de ikke havde fokus på i deres grunduddannelse:

”Fleksibilitet er et nøgleord, hvis vi skal imødekomme behovene fra en stærkt differentieret målgruppe. Vi har brug for et opgør med standardløsninger – også på afkortninger for voksne. Mange voksne har brug for den samme tid som de unge. Udover at lære nyt skal de også vænne sig til den nye måde vi driver skole på – den er i vid udstrækning digitalt baseret”, siger formand Per B. Christensen.

For yderligere kommentarer:

Per B. Christensen
Tlf.: 21 69 71 88