Social- og sundhedsskolerne har i år modtaget færre ansøgninger fra unge direkte fra folkeskolen sammenlignet med 2019. De unge skal stifte bekendtskab med den store faglighed og de mange muligheder, der er i social- og sundhedsuddannelserne, endnu tidligere, mener formand for Danske SOSU-skoler, Lisbeth Nørgaard.

Færre unge har i 2020 lagt billet ind på en uddannelse på social- og sundhedsskolerne i forhold til 2019. Det viser Børne- og Undervisningsministeriets nye tal for ansøgninger til ungdomsuddannelser fra elever i 9. og 10. klasse.

”Vi har kæmpet og kæmper fortsat for, at eleverne i folkeskolerne får et godt kendskab til social- og sundhedsuddannelserne. Vi har flere gode tiltag i gang som for eksempel den digitale image- og rekrutteringskampagne ”Social+Sundhed” og projektforløb med brobyggende aktiviteter i samarbejde med kommunerne og regionerne, som vi havde håbet ville afspejle sig positivt i søgningen til uddannelserne allerede i år. Men det er et længere træk. De unge skal blive bekendte med de særlige kendetegn og kvaliteter, der er ved social- og sundhedsuddannelserne, allerede på grundskolens mellemtrin, hvis vi for alvor skal ændre på søgemønstrene”, siger formand Lisbeth Nørgaard.

1.415 unge har i år søgt om at starte på første del af grundforløbet Omsorg, sundhed og pædagogik efter sommerferien. Det er over 100 færre ansøgere end sidste år.

Brug for både for unge og voksne

Der er brug for, at flere unge søger uddannelserne, men det er også vigtigt at huske, at velfærdsuddannelserne er for både unge og voksne. Gennemsnitsalderen for elever, der begynder på social- og sundhedsskolerne, er 29 år.

”Hvis vi skal sikre nok faglærte til fremtidens velfærd, skal uddannelserne og rammerne om dem være attraktive for både Mia direkte fra 9. klasse, Susanne, der er alene med to små børn, Thomas, der må skifte branche, og nytilkomne Mahmoud, der gennem uddannelse skaber sig et fodfæste i samfundet”, siger Lisbeth Nørgaard.

”Både uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og pædagogisk assistent giver fagligheden til at gøre en kæmpe forskel for andre. En velfærdsuddannelse er noget, man har al mulig grund til at være stolt af”, lyder det fra Lisbeth Nørgaard.


Søgning til Omsorg, sundhed og pædagogik fra elever i 9. og 10. klasse

Antal ansøgninger 2019: 1.526

Antal ansøgninger 2020: 1.415

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik


Læs mere

Nyhed om unges søgning til ungdomsuddannelser på uvm.dk

Kampagnesitet for Social+Sundhed