Alle værktøjer skal i brug i uddannelsernes maskinrum og i samarbejder med parter og aktører omkring styrkelse af kvalitet i faget med fokus på livslang læring samt omkring nye rekrutteringsindsatser og forebyggelse af frafald, siger bestyrelsesformand Per B. Christensen fra Danske SOSU-skoler.

Danske SOSU-skoler har i sin 30-årige levetid tidligere haft udfordringer med at rekruttere elever, fortæller Per B. Christensen. Alligevel er udfordringen i de kommende år større end nogensinde, konstaterer han. Og Per B. Christensen har med sine 20 år i bagagen som kommunaldirektør noget at have synspunktet i.

”Folk lever længere, der bliver flere plejekrævende over 80 år, og andelen af unge falder. Der findes ingen lette løsninger. Andre steder på arbejdsmarkedet kan nye teknologier løse mangel på arbejdskraft, men i ældreplejen har vi altså brug for mere menneskelig arbejdskraft”, understreger han.

Foreslår Tænketank om fremtidens SOSU-uddannelser

I et 30-årigt perspektiv var oprettelsen af SOSU-uddannelsen og skiftet fra ufaglært til uddannet arbejdskraft banebrydende, og ifølge Per B. Christensen skal den udvikling fortsætte.

”Jeg foreslår, vi i anledning af jubilæet nedsætter en Tænketank, hvor vi inviterer parter og eksperter med ved bordet for at diskutere indholdet i fremtidens SOSU-uddannelser. Både hvad angår de perspektiver, som morgendagens arbejdsmarked byder på, samt hvilke krav det stiller til uddannelserne. Hvad betyder for eksempel udviklingen i social- og sundhedssystemerne, og hvordan bruger vi nye teknologier med nærhed og varsomhed. Det vil jeg nu drøfte med min bestyrelse og med Lederforeningen”, fortæller Per B. Christensen.

Forslaget ligger i tråd med, at bestyrelsesformanden ser fokus på kvalitet og faglighed som en afgørende indsats også for at rekruttere medarbejdere til morgendagens ældrepleje. Det skal være tydeligt, at det at træde ind i SOSU-faget også er lig livslang læring med løbende udvikling af kompetencer, nye opgaver og nye ansvarsområder.

Vi skal ikke bygge en uddannelsesmæssig illusion

Et andet indsatsområde, der skal endnu mere fokus på, er frafaldet fra uddannelserne, som ligger op mod 50 % i dag. Mange steder får særligt de yngre elever ”et praksischok”, når de kommer i praktik, og derfor mener Per B. Christensen, at kommuner og arbejdspladser skal være meget årvågne i forhold til, hvordan de modtager eleverne. For som han siger ”at reducere frafaldet er jo også at øge rekrutteringen”.

Med sin baggrund fra skoleverdenen er Per B. Christensen også overbevist om, at SOSU- og erhvervsuddannelserne skal gøres synlige meget tidligere i folkeskoleforløbet for at sikre, at unge mellem 16 og 25 er opmærksomme på mulighederne i uddannelserne:

”SKILLS, Danmarksmesterskabet for erhvervsuddannelser, er et glimrende initiativ. På samme måde ses partnerskaber mellem folkeskoler og SOSU-skoler og samarbejder mellem folkeskoler og plejehjem. Alt dette er små og vigtige byggesten, som vi gerne må udvikle af flere af”, siger han.

Men Per B. Christensen understreger, at vi ikke skal bygge en uddannelsesmæssig illusion. Vi vil gerne have flere unge ind på uddannelserne mellem 16 og 25 år, men det kommer aldrig til at løse rekrutteringsudfordringerne alene.

”Der er mange, der søger ind senere i livet og trives på uddannelsen, og det er også vigtigt i faget at have livserfaring. Derfor skal vi fortsætte det fokus, vi har her, hvor vi i disse år bl.a. oplever en del succes med at rekruttere flere tosprogede og brancheskiftere”.

Dermed er det også en stadig vigtigere opgave for SOSU-skolerne at udvikle et uddannelsesmiljø, der favner både de unge målgrupper og de ældre målgrupper, og det er selvfølgelig en opgave i ledernes og lærernes maskinrum.

Ikke at det er let, for der skal eksperimenteres med at udvikle endnu bedre løsninger i form af f.eks. særlige indsatser for nogle grupper, inddragelse af teknologi og særlige hold, så uddannelsesmiljøet er attraktivt for de forskellige målgrupper og derved forebygger frafald. ”Det er bare noget, som skal ske”, som Per B. Christensen udtrykker det.

Vi skal kende vores besøgelsestid og udvikle løsninger nu

Med sin mangeårige baggrund tæt på det politiske niveau som direktør i en kommune kunne Per B. Christensen stadig godt tænke sig, at politikerne flyttede lidt mere af blikket fra de gymnasiale uddannelser til erhvervsuddannelserne.

Men der sker en bevægelse i de her år, og det er rigtig godt, konstaterer han og bemærker:

”Vi er mere end nogensinde på den politiske agenda nu, og vi skal ikke vente på politikerne. Selvfølgelig er rammerne om og ressourcerne til uddannelserne vigtige, men det er det, der foregår i uddannelsernes maskinrum og i samarbejdet mellem parterne i disse år, der er helt afgørende. Alle aktører er klar over udfordringerne, så det er nu, vi skal kende vores besøgelsestid og udvikle løsningerne sammen”.

 

Danmark har brug for 40.000 flere SOSU’er

I 2028 viser prognoser, at Danmark kan risikere at mangle over 40.000 medarbejdere i ældreplejen. Der bliver flere og flere plejekrævende ældre, og store årgange af SOSU-medarbejdere går på pension. I anledning af social- og sundhedsuddannelsernes 30-års jubilæum i 2021 bringer vi her en række interviews med ledere fra SOSU-uddannelserne om deres perspektiver for, hvad der skal til for at løse denne store samfundsudfordring.