Der er behov for at udvikle kompetencerne hos fremtidens social- og sundhedspersonale. Det kræver flere ansøgere til uddannelserne, flere og gode praktikpladser og en investering i uddannelserne.

Læs hele artiklen af bestyrelsesforman Per B. Christensen her.