Landets SOSU-skoler har netop indgået aftale med Børne- og Undervisningsministeriet om at understøtte 636 gymnasier, erhvervsskoler, VUC’ere, efterskoler og frie fagskoler med elevernes corona-tests.

Af Pia Fjorback

Som et led i genåbningen af Danmark skal alle skoleelever over 12 år testes to gange om ugen. Det er en kæmpe opgave, der ikke er skolernes kerneopgave som uddannelsesinstitutioner. Alle skoler har fået uddannet supervisorer til at varetage elevernes selvpodninger.

Børne- og Undervisningsministeriet skal føre tilsyn med dette, men har heller ikke den sundhedsfaglige viden hertil. Derfor har de spurgt, om SOSU-skolerne kan forestå denne opgave.

Det har formand for Danske SOSU-skoler Lisbeth Nørgaard sagt ja til på vegne af landets 14 SOSU-skoler. Lisbeth er både stolt af skolernes tilsagn og deres parathed til at løse denne samfundsopgave.

”På landets SOSU-skoler har vi mange medarbejdere med en sundhedsfaglig baggrund som sygeplejersker, paramediciner og social- og sundhedsassistenter. Både som undervisere og ledere. Det er disse medarbejdere, der skal varetage opgaven med at understøtte de øvrige skolers opgaver med elevernes selvtest. Og endnu engang ser jeg, hvordan vores medarbejdere går forrest, når der skal løftes en stor samfundsmæssig opgave. Det er jeg rigtig stolt af. Det er mange skoler, og der er en del logistik, vi skal have til at gå op, men jeg er sikker på, at vi også løser dette næste skridt i genåbningsfasen”.

SOSU-skolerne har siden påske selvtestet ude på egne skoler. I perioden fra 3. maj til 30. juni kommer de altså også til at sende personale ud til 636 andre skoler i landet for at understøtte, at testningen foregår korrekt.

(Foto: Social- og SundhedsSkolen, Herning)