Eleverne på landet social- og sundhedsskoler ryger og drikker mindst og spiser mest frugt og grønt. Det viser en ny undersøgelse af sundhed og trivsel på erhvervsuddannelserne.

En ny national undersøgelse af sundheden og trivslen hos elever på landets erhvervsskoler, herunder social- og sundhedsskolerne, viser, at eleverne over en bred kam ryger for meget, spiser for usundt og får for lidt motion. Et ekstra kig i undersøgelsens tal giver heldigvis et me-re nuanceret billede, siger formand for Danske SOSU-skoler, Lisbeth Nørgaard.

Ifølge undersøgelsen ryger og drikker elever inden for Omsorg, sundhed og pædagogik, som er indgangen til social- og sundhedsuddannelserne, mindst, og de rør sig mest i skoletiden.

”Jeg vil slå en tyk streg under, at social- og sundhedsuddannelserne ikke er lig med drukture torsdag-lørdag, storrygning eller at sidde stille hele dagen. Vores skoler og uddannelser står for en aktiv, afvekslende, elevinddragende hverdag, hvor sundhed og trivsel inkorporeres i både faglige og sociale aktiviteter på skolerne”, siger Lisbeth Nørgaard.

Røgfri SOSU-skoler

”Rygning er et stort fokusområde for social- og sundhedsskolerne. Vi er godt i gang med at indføre røgfri skoletid mange steder, og vi tilbyder hjælp til rygestop samt alternativer til aktiviteter i pauserne i løbet af skoledagen. Både for den generelle sundheds skyld og for at ruste eleverne til det arbejde, de skal udføre”, forklarer Lisbeth Nørgaard.

Undersøgelsen viser, at elever inden for Omsorg, sundhed og pædagogik har det laveste forbrug af cigaretter i skoletiden. Det fremgår også af undersøgelsen, at der er størst opbakning til at indføre røgfri skole fra elever inden for Omsorg, sundhed og pædagogik.

Motion på skoleskemaet

Motion er en fast del af skemaet på social- og sundhedsuddannelserne. På Omsorg, sundhed og pædagogik dyrker mere end halvdelen af eleverne motion en eller flere gange om ugen som en del af undervisningen. For alle fire hovedindgange er det knap hver fjerde. Social- og sundhedsskolerne tager også teten, når det kommer til motion i pauserne, viser undersøgelsen. Det er godt for både sundheden og trivslen, men kan også have positiv betydning for læringen, mener Lisbeth Nørgaard.

”Undersøgelsen viser, at vores elever er meget motiverede for at være mere fysisk aktive. Det vil vi gerne understøtte, og derfor arbejder vi løbende på – både gennem lokale og nationale initiativer – at inddrage motion og bevægelse i skoletiden endnu mere. Det handler ikke om, at alle skal gennemføre en Iron Man, men om at give eleverne relevant, meningsfuld læring om egen og andres sundhed og trivsel. Det er med til at give eleverne de bedste forudsætninger for at gennemføre deres uddannelse og blive kompetente medarbejdere og rollemodeller for borgere og kolleger”, siger Lisbeth Nørgaard.

Fakta

Kilde: ”UNG19 – Sundhed og trivsel på erhvervsuddannelserne 2019

Undersøgelsen ”UNG19 – Sundhed og trivsel på erhvervsuddannelserne 2019” er udarbejdet af Steno Diabetes Center Copenhagen i samarbejde med projektet ”Røgfri Erhvervsskoler” ved Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse med støtte fra Sundheds- og Ældreministeriet.