Tankerne bag regeringens udspil ”Tættere på ll – Sundhed, uddannelse og lokal udvikling” er positive og vigtige. Blandt andet kan flere nærsygehuse skabe langt flere uddannelsespladser til social- og sundhedsassistenter, som der er akut mangel på. Danske SOSU-skoler er også glade for muligheden for bedre samarbejdsmuligheder mellem institutioner. Dog må det ikke gå ud over de særlige faglige undervisningsmetoder, der er kendetegnende for den enkelte uddannelse.

 

Danske SOSU-skoler ser positivt på regeringens nye udspil ”Tættere på ll – Sundhed, uddannelse og lokal udvikling”.

Særligt kan Danske SOSU-skoler se store potentialer i sundhedsdelen af regeringens udspil. Det fortæller formand for Danske SOSU-skoler Lisbeth Nørgaard.

”Når der kommer op til 20 nye nærsygehuse, kommer der også flere praktiksteder for den somatiske praktik. Det betyder, at vi kan uddanne flere social- og sundhedsassistenter”, fortæller Lisbeth Nørgaard og tilføjer, at denne gruppe af elever er sidst i deres uddannelsesforløb, hvilket kan være med til at løse udfordringen med at finde personale til de nye nærhospitaler.

”De fagprofessionelle er jo nødt til at rykke med de nye sygehuse. Men eleverne, der skal i somatisk praktik, er så langt i deres forløb, at de kan løfte en større del af arbejdsopgaverne, end hvis de var i deres første praktik. De indgår selvfølgelig ikke i normeringen, men de kan allerede rigtig, rigtig meget i forhold til den patientgruppe, som, regeringen lægger op til, skal kunne benytte nærsygehusene”.

Logistik må ikke hindre unge i en uddannelse

Vigtigt er det også med initiativer, der kan understøtte den store gruppe af unge, der ikke har taget eller er i gang med en ungdomsuddannelse. Det mener Per B. Christensen, der er formand for Danske SOSU-skoler Bestyrelserne. Det er derfor vigtigt, at der ikke er for lang transport eller andet logistik, der står i vejen for de unge, der måske i forvejen er udfordret af andre grunde. Dog opfordrer han til ikke at miste fokus på fagligheden og den helt særlige praksisnære undervisningsmetode, der foregår på SOSU-skolerne og de øvrige erhvervsskoler.

Et bredere udbud må ikke udvande kvaliteten

”Ingen unge må fravælge en uddannelse, fordi vejen er for lang. Bureaukrati må ej heller stå i vejen. Men når vi kigger på den nye fælles institutionslov, der i princippet gør det muligt for alle uddannelsesinstitutioner at udbyde alle uddannelser, er det vigtigt at holde tungen lige i munden. Den samme lærer kan ikke undervise i 20 forskellige fag. Ja, en dansklærer kan undervise i dansk også på en erhvervsskole. Men forudsætningen er fagligt bæredygtige undervisningsmiljøer, selvom vi udbyder bredere. Hvor der er så stort antal undervisere og faglige ledere, at man fortsat kan undervise på de forskellige måder, det kræver, når der både er almene fag og uddannelsesspecifikke fag. Samarbejdet er vigtigt, men det er med respekt for forskellighederne”, siger Per B. Christensen og påpeger, at der allerede er 50 steder i landet, hvor du kan tage en SOSU-uddannelse. Dobbelt så mange udbudssteder som for eksempel på sygeplejerskeuddannelsen, der også er en stor uddannelse.

 

For mere information, kontakt:

Per B. Christensen, telefon 21 69 71 88

Lisbeth Nørgaard, telefon 24 79 52 45