Danske SOSU-skoler Bestyrelserne har enstemmigt valgt Per B. Christensen som formand på sin ordinære generalforsamling i Horsens i sidste uge. Per B. Christensen har mange års erfaringer med social- og sundhedsuddannelserne og et stort netværk hos alle relevante interessenter.

Fra 2010 har Per B. Christensen været bestyrelsesformand på SOSU Sjælland indtil fusionen med ZBC, hvor han er fortsat som næstformand. Per B. har siden 2014 har været formand for Akkrediteringsrådet for de videregående uddannelser. Derudover har Per B. Christensen erfaringer fra en lang række andre bestyrelser for uddannelsesinstitutioner.

Udover sit bestyrelsesarbejde kommer Per B. Christensen med 35 års ledererfaring fra det kommunale og regionale uddannelsesområde, senest 20 år som direktør for uddannelses – og kulturområdet i Næstved Kommune. I sin tid i Storstrøms Amt var Per B. i spidsen for udformningen af både social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse, der i dag udbydes på landets SOSU-skoler.

Senest har Per B. Christensen været formand for Lærerkommissionen og inden da opmand vedrørende etableringen af den Forberedende Grunduddannelse (FGU).

De mange år har givet Per B. Christensen et stort netværk, der dækker både over parterne bag uddannelserne i KL, Danske Regioner og FOA, men også i ministerier og på Christiansborg.  Per B`s mangeårige erfaringer og netværk vil han bruge til at sætte fokus på de erhvervsrettede velfærdsuddannelser for at styrke deres attraktivitet og fastholde fokus på det faglige og etiske kompas i uddannelserne.

”Jeg glæder mig til opgaverne som formand for Danske SOSU-skoler Bestyrelserne, som jeg går til med ydmyghed i erkendelse af de store udfordringer, som vi står over for med rekrutteringen til og fastholdelsen på uddannelserne”, udtaler den nyvalgte formand Per B. Christensen.

Alle udbydere af social- og sundhedsuddannelserne er medlem i Danske SOSU-skoler og uddannelserne udbydes 45 steder i landet. Udover uddannelserne til social- og sundhedshjælper og -assistent udbyder skolerne også den pædagogiske assistentuddannelse. Derudover tilbyder skolerne efter- og videreuddannelse.

For yderligere kommentarer: Formand Per B. Christensen på telefon 21 69 71 88.