FGU og Sosu-skolen samarbejder om at uddanne flere til fremtidens ældrepleje.

Det er efterhånden en udbredt viden i kommunerne og i sundhedsvæsenet, at der skal gøres noget ekstraordinært for at skaffe medarbejdere nok til ældreplejen i fremtiden.

Folketidende har tidligere beskrevet, hvordan knap 25 procent af medarbejderne på Lolland-Falster er over 60 år og derfor snart kan gå på pension. Ungdomsårgangene på mellem 15 og 19 år falder med 1.000 fra 2019 og frem til 2030, imens antallet af ældre og plejekrævende danskere blot stiger.

Derfor har Sosu-skolen og de nye forberedende grunduddannelser, FGU, på Lolland-Falster etableret et samarbejde om at forberede eleverne på FGU’s linje for omsorg og sundhed på en karriere i ældreområdet.

70 af de 440 FGU-elever studerer i øjeblikket på linjen, der kan kvalificere dem til enten vikararbejde eller til at blive optaget på sosu-uddannelsen og få lettere ved at færdiggøre den.

– Vi skal på FGU søge at gøre vores elever klar til lige netop det, de har brug for, og som der er brug for på arbejdsmarkedet. Det kan vi kun gøre i tæt samarbejde med for eksempel Sosu-skolen. Som eksempel er det erfaringen, at en del risikerer at falde fra sosu-uddannelsen, fordi de har svært ved naturfag. Derfor får alle 70 elever på linjen for omsorg og sundhed i dag undervisning i naturfag, siger Kathrine Hejlskov, direktør på FGU Lolland-Falster.

Flere af underviserne på FGU-linjen har en baggrund i social- og sundhedsfagene, og undervisere fra Sosu-skolen er med til at uddanne FGU-lærerne i emner som undervisningsplanlægning og konflikthåndtering. For tilbuddet til de unge skal afspejle arbejdsmarkedet, tilføjer Kathrine Hejlskov.

Og direktør for Sosu-skolen i Nykøbing, Steen Frederiksen, oplever, at der allerede kommer elever til skolen via FGU.

– Det er tydeligt for os, at FGU er et vigtigt uddannelsestilbud, og at der arbejdes meget mere målrettet end tidligere med at gøre eleverne klar til uddannelse og beskæftigelse. Vi kan allerede se, at der er begyndt at komme elever til Sosu-skolen på nye måder end tidligere via brobygningen. Det er en fælles opgave at bygge den gode bro for eleverne mellem Sosu, FGU og arbejdspladserne. Derfor deltager FGU-eleverne i aktiviteter på Sosu-skolen og kommer i praktik i kommunerne. Vi kan se, at det både virker motiverende og afklarende for eleverne, siger Steen Frederiksen.

Et bredt flertal i Folketinget står bag den reform, der skabte grobunden for FGU. I Danmark er næsten 50.000 unge under 25 år ikke i gang med en uddannelse eller i beskæftigelse. Det svarer til seks-syv procent af alle unge i den aldersgruppe.

Det er politisk målsat, at denne andel skal være halveret i 2030, og derfor glæder uddannelsesordfører i SF, Astrid Carøe, sig over samarbejdet, der er unikt for Lolland og Falster.

– Det er virkelig positivt, at man kan samarbejde i stedet for at konkurrere mod hinanden. Det gør eleverne bedre rustet til at starte på en ungdomsuddannelse, når man kommer fra en FGU. Så jeg håber, at andre har lyst til at lade sig inspirere af det, forklarer hun under et besøg mandag på Sosu Nykøbing Falster, hvor hun lærte mere om samarbejdet.

– Vi vil gerne have langt flere ind på sosu-uddannelsen og meget gerne flere, der er uddannet i sektoren. Vi har i dag talt om, hvad man kan tilbyde i forhold til voksenpraktik og elevløn allerede fra grundforløbet.

For en elev, der nu går på sosu-uddannelsen, har det betydet, at hun kunne tage uddannelsen, selv om hun har børn at forsørge. For hende ville det være for omkostningsfuldt at starte på en SU.

Se artiklen her: Nyt samarbejde skal skaffe flere sosu-assistenter