Nyt notat fra evalueringsinstituttet EVA om voksne på erhvervsuddannelsernes hovedforløb efter erhvervsuddannelsesreformen viser, at tilgangen til SOSU-uddannelserne faldt med 41 %.

I august 2015 trådte reformen af erhvervsuddannelserne i kraft med store konsekvenser for antallet af elever på SOSU-uddannelserne. Der er tale om et så stort fald, at det påvirker den samlede udvikling inden for erhvervsuddannelser og dermed slører udviklingerne inden for andre hovedområder.

EVA påpeger, at der er tale om et markant fald i antallet af nyuddannede social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, at i lyset af den demografiske udvikling med flere ældre er ”en meget uheldig udvikling”. Årsagerne til faldet skyldes ifølge EVA de skærpede faglige krav, de økonomiske vilkår for eleverne og ændringen i praktikpladsaftalen med ophævelsen af 50/50-reglen, hvor skolerne kunne henvise eleverne til en praktikplads. En enkelt solstråle er, at tilgangen til den pædagogiske assistentuddannelse steg efter reformen.

Erhvervsuddannelsesreformen ændrede på antallet af voksne og unge, der starter på et hovedforløb, men ikke på andelen, der gennemfører. For de voksne gennemfører 77 % uddannelsen, hvilket er det samme som før reformen. Tallet er 63 % for de unge.

SOSU-uddannelserne har traditionelt været en voksenuddannelse med over 60 %, der er over 25 år, når de starter på uddannelsen. Reformen medførte også et stor fald på 42 % for elever uden tidligere gennemført ungdomsuddannelse ligesom antallet af voksne med forudgående ledighed faldt. Ligeledes er antallet af voksne med en anden etnisk baggrund end dansk steget fra 25 % til 29 %.

Du kan finde EVA’s notat her:
https://www.eva.dk/voksen-efteruddannelse/voksne-paa-erhvervsuddannelsernes-hovedforloeb