Social- og sundhedsskolerne er klar med en ny femdages uddannelse, så nye medarbejdere hurtigt kan træde til med pleje og omsorg under corona-epidemien.

En ny femdages arbejdsmarkedsuddannelse, Omsorg pleje og praktisk hjælp Covid-19, har netop set sagens lys. Formålet er give faglærte og ufaglærte medarbejdere, der ikke har en sundhedsfaglig uddannelse, kompetencer til at hjælpe, pleje og yde omsorg til borgere på plejehjem og i hjemmeplejen i en akut situation.

Uddannelsen er udviklet i regi af social- og sundhedsskolerne som første output af løbende en proces med at identificere behov og muligheder for uddannelsestilbud, der kan understøtte situationen som følge af covid-19.

”Med den nye arbejdsmarkedsuddannelse kan vi imødekomme et akut behov for mere sundhedspersonale til pleje og omsorg under covid-19. Hvis det også kan være vække fleres interesse for faget og være en vej for eksempelvis brancheskiftere og ledige til uddannelse og job inden for sektoren, hilser vi det mere end velkommen. Der er behov for faglærte i branchen både nu og efter covid-19”, siger formand for Danske SOSU-skoler, Lisbeth Nørgaard.

Dejligt at hjælpe

Det har været en intens proces med SOSU H ved roret. Målet er nået ved en fælles indsats fra alle kanter, men særligt en lille kerne af undervisere har arbejdet hurtigt og med lange arbejdsdage for at udvikle uddannelsen med input fra deres kolleger på de øvrige social- og sundhedsskoler, fortæller uddannelseschef på SOSU H, Ulla Pilehøj.

”Alle er selvfølgelig optagede af, hvordan man kan bidrage til den aktuelle situation med covid-19. Det er en dejlig fornemmelse, at vi med den nye uddannelse kan levere noget, der støtter kommunernes beredskab og ruster de, der gerne vil ud at gøre en forskel i disse tider, bedre til at varetage de opgaver, der skal løftes”, siger Ulla Pilehøj.

SOSU H byder virtuelt velkommen til de første 20 deltagere på uddannelsen allerede tirsdag inden påske.

Hjemsendte dygtiggør sig online

I det hele taget er der gang i kurser og efteruddannelse på social- og sundhedsskolerne, selv om skolerne er fysisk lukkede. Skolerne afvikler fortsat kurser og efteruddannelsestilbud online i den udstrækning, det er teknisk og praktisk muligt og efterspørgsel efter det. Eksempelvis med opkvalificering og specialisering inden for det pædagogiske område.

Blandt andet har næsten 30 kursister på SOSU Nord i Aalborg netop afsluttet deres første onlineversion af et forløb møntet på det pædagogiske felt. På kurset deltog dagplejere og andet pædagogisk personale, der udnytter tiden under lukningen af landets daginstitutioner til at dygtiggøre sig yderligere, fortæller leder af SOSU Nords kursusafdeling, Maybritt Skak Pedersen.

”Arbejdet med onlineversioner af vores kursustilbud har vist potentiale og grobund for at arbejde videre med den måde at tilrettelægge kursusforløb på. Den digitale form giver en fleksibilitet, som både kursister, undervisere og samarbejdspartnere har meldt positivt tilbage på”, siger Maybritt Skak Pedersen.

__________________________________________________________________________________________

Kort om Omsorg pleje og praktisk hjælp Covid-19

 • Varighed: Fem dage
 • Uddannelsen giver blandt andet:
  – basal viden om hygiejne samt forebyggelse af smittespredning og afbrydelse af smitteveje
  – viden om og kompetencer til at løse og dokumentere ikke-komplekse omsorgs- og plejeopgaver som fx personlig hygiejne, mund- og tandpleje, ernæring og mobilisering, skift af sengelinned, sortering af vasketøj og rengøring i borgerens eget hjem
  – viden om og kompetencer til at observere de mest almindelige symptomer på ændret adfærd hos borgeren og sikre dokumentation og videreformidling til relevante tværfaglige samarbejdspartnere.
 • Uddannelsen vil blive udført online som fjernundervisningsforløb ved hjælp af e-læring.
 • Uddannelsen vil også kunne bruges til at opkvalificere medarbejdere til at støtte handicappede borgere i eget hjem.
 • Uddannelsen er ikke et supplement til social- og sundhedsuddannelserne. Det er planen, at uddannelsen udfases, når pandemien er aftaget i Danmark.

Se mere på UddannelsesGuiden

Læs også

Hundredvis af nyuddannede SOSU-medarbejdere

SOSU-skoler klar med hjælp til corona-beredskab

Læring og sammenhold på distancen