Alle assistentelever skal have en uddannelsesplads. Samtidig strækker den nye praktikpladsaftale sig helt frem til 2027. Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA har lavet en aftale, der giver elever ro og stabilitet til at uddanne sig til et erhverv med gode jobmuligheder. Den lægger desuden op til et bedre samarbejde mellem skole og praktiksted, så færre elever falder fra. Alt i alt et ambitiøst indspark i kampen om at sikre fremtidens velfærd, mener Danske SOSU-skoler.

 

Fra i dag og frem til og med 2022 skal alle SOSU-assistentelever, der består grundforløbet tilbydes en læreplads, uagtet om dimensioneringen allerede er opnået. Det har Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA netop indgået aftale om i en nødvendig og ambitiøs praktikpladsaftale, mener Per B. Christensen, der er formand for Danske SOSU-skoler – Bestyrelserne.

”Det er helt afgørende og meget ambitiøst af parterne, at alle beståede grundforløbselever på assistentuddannelsen selvfølgelig skal kunne få en læreplads. Der er mange gode initiativer i gang blandt andet afledt af seneste lov om 110% dagpenge til ledige og fuld løn under uddannelse. Det er med til at skaffe flere dygtige elever, for eksempel brancheskiftere, til et fag, der mangler dem. Aftalen i dag sikrer, at skolerne ikke risikerer at afvise dem i døren på grund af manglende praktikplads”.  

I resten af perioden frem til og med 2026 fastholdes minimumsnormeringen på 3000 pladser for hjælpere og 6000 pladser for assistenter.

Fælles indsats om langsigtet rekruttering er vigtigt

Praktikpladsaftalen er langsigtet og strækker sig over fem år – til og med 2026. Det forpligter, og det er positivt, siger Per B. Christensen.

”Det giver en ro, at eleven ikke påbegynder en uddannelse, hvor der året efter pludselig ikke er arbejde nok. Aftalen viser, at der er brug for mange flere hjælpere og assistenter både i år – og om mange år”, siger han.

Ifølge formanden for bestyrelserne på landets 14 SOSU-skoler giver det skoler og kommuner en bedre mulighed for det afgørende samarbejde om en langsigtet rekruttering til social- og sundhedsuddannelserne.

”Men det er også et vigtigt signal at sende for en uddannelse, hvor det for assistenternes vedkommende tager næsten fire år at gennemføre”, tilføjer han.

Bedre samarbejde for at undgå ”praksis-chok”

Endnu en afgørende del i aftalen er det øgede fokus på gennemførelse. Her er det utrolig vigtigt at styrke overgangen mellem praktik og skole, mener Per B. Christensen.

”Vi ser, at mange elever oplever det såkaldte ’praksis-chok’, når de begynder i praktikken. Der vokser rundt omkring i flere kommuner og skoler et godt samarbejde, der sikrer bedre overgange fra skole til praktik. Det gode arbejde skal vi hive fat i og udvikle. Hvis vi kommer til bunds i problemerne med frafald, løser vi en stor del af rekrutteringsudfordringen”.

Den nye rammeaftale sikrer nu et større og mere formaliseret samarbejde mellem kommuner og arbejdsgiver, hvor parterne indenfor GDPR-lovens rammer kan dele nødvendige oplysninger til gavn for eleven.

For yderligere kommentarer, kontakt Per B. Christensen på telefon: 21 69 71 88

 

Vigtige punkter fra den 5-årige lærerpladsaftale:

 • Der gøres en ekstraordinær indsats for, at alle kvalificerede elever til SOSU-assistentuddannelsen tilbydes en læreplads for dem, der optages på uddannelserne i 2021 og 2022.
 • For SOSU-hjælperuddannelsen fastholdes dimensioneringen i 2022 til 3.000. Det understreges, at der er tale om en minimumsdimensionering, som kan forhøjes lokalt.
 • Minimumsdimensioneringen på 6.000 for assistentelever og 3.000 for hjælperelever fastholdes i den resterende del af aftaleperioden.
 • Øget fleksibilitet i tilrettelæggelse af praktikperioder og skoleophold.
 • En styrkelse af samarbejdet mellem arbejdsgiver og skoler om at fastholde elever, der er udfordret fagligt, sprogligt og socialt og derfor kommer under særligt pres i læretiden.
 • Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA udarbejder sammen med Danske SOSU-skoler et nationalt rammepapir, der:
  • Inden for gældende lovgivning tydeliggør ansvarsfordeling mellem skole og arbejdsgiver
  • Fastsætter procedurer for samarbejde mellem skoler og arbejdsgiver i overgangen mellem grund- og hovedforløb
  • Sætter rammer for samarbejde og dialog mellem skole og læreplads på social- og sundhedsområdet i alle tre praktikperioder.

 

Læs pressemeddelelsen fra UVM samt hele aftalen her:

Lærepladsaftale til social- og sundhedsuddannelserne