En ny trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter giver 50 millioner kroner til at styrke velfærdsuddannelserne i kølvandet på COVID-19.

Torsdag aften blev regeringen og arbejdsmarkedets parter enige om en aftale, der skal hjælpe elever og arbejdsgivere på erhvervsuddannelserne gennem de udfordringer på praktikpladsområdet, der er opstået som følge af COVID-19.

I aftalen afsættes i alt 50 millioner kroner til at styrke de offentlige velfærdsuddannelser. Midlerne skal blandt andet understøtte, at social- og sundhedselever ansættes fra begyndelsen af grundforløbet og at der sker en øget rekruttering af nyledige og brancheskiftere.

Aftaleparterne har også givet håndslag på, at der i fremtidige forhandlinger på erhvervsuddannelsesområdet skal gennemføres initiativer, der kan bidrage til at sikre, at flere søger social- og sundhedsuddannelserne og at flere kommer igennem dem. Dette finansieres af en fleksibel, årligt justeret AUB-ordning (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag), hvoraf der afsættes i alt 500 millioner kroner årligt til initiativer, der styrker erhvervsuddannelsesområdet.

”Trepartsaftalen lægger vigtige trædesten til at gøre uddannelserne endnu mere attraktive for en bred målgruppe af elever. Samtidig understøtter aftalen et fortsat godt, tværgående samarbejde både nationalt og lokalt om rekruttering til social- og sundhedsbranchen”, siger formand for Danske SOSU-skoler, Lisbeth Nørgaard.

Udover de 50 millioner kroner afsættes 120 millioner kroner som bonus til kommuner og regioner for indgåede uddannelsesaftaler med elever efter 1. maj 2020.

Regeringen og arbejdsmarkedets afsætter samlet set 5,4 milliarder kroner til at løse praktikpladsudfordringerne for elever og arbejdsgivere. Alle midlerne hentes fra AUB.

Sådan fordeles de 50 millioner på velfærdsområdet:

  • Der afsættes 10 millioner kroner i 2020, som kommuner og andre praktikvirksomheder for elever på social- og sundhedsuddannelserne kan ansøge til at dække lønudgifter i SOSU-elevers ferieperiode, når ferieperioderne ligger i begyndelsen af hovedforløbet. Dette skal understøtte, at eleverne ansættes fra begyndelsen af grundforløbet og dermed øge rekrutteringen til social- og sundhedsuddannelserne.
  • Der afsættes 10 millioner kroner i 2020, der skal understøtte øget rekruttering af nyledige og brancheskiftere.
  • Der afsættes en ramme på 30 millioner kroner til yderligere initiativer rettet mod det offentlige arbejdsmarked.

Læs mere

Nyhed fra Børne- og Undervisningsministeriet med link til hele aftaleteksten