Flere elever har valgt at tage en SOSU-uddannelse sammenlignet med 2019. Det viser tal fra Praktiskpladsstatistikken 2020, der netop er udkommet.

En stigning på 19 % i antallet af praktikpladser på både hjælper- og assistentuddannelsen viser, at de seneste par års store fokus på rekruttering fra skoler, i kommuner og regioner har haft en effekt. Nu begynder vi at høste frugterne af de mange aftaler og initiativer, der er vedtaget nationalt og igangsat regionalt og lokalt.

”Det er et stort stykke arbejde, der er lagt i kommuner, regioner og på skolerne for at komme i mål med rekrutteringen. Det er virkelig skønt at se, at initiativerne har en god effekt”, siger formand for Danske SOSU-skoler Lisbeth Nørgaard om de nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet.

”Nu skal vi alle bare klø på. Det er stadig en stor opgave foran os, men det er bestemt motiverende at fortsætte indsatsen, når vi ser de positive resultater. Stor ros til både kommuner og regioner for at tage fat, hvor vi ved, at det virker”.

Begge SOSU-uddannelserne ligger på top tre over erhvervsuddannelser med størst fremgang i praktikpladsaftaler i 2020. Den største erhvervsuddannelse er social- og sundhedsassistentuddannelsen og social- og sundhedshjælperuddannelsen er den fjerdestørste i forhold til antal praktikpladser.

Der er også en stigning i antallet af praktikpladser på den pædagogiske assistentuddannelse, der stadig er blandt de 10 største erhvervsuddannelser.

Tallene for social- og sundhedsskolernes tre uddannelser:

                                                                                  2019               2020           Stigning               

Pædagogisk assistentuddannelse:                  1148                  1186                   38                       3 %

Social- og sundhedsassistent:                            4532                 5404                  872                     19 %

Social- og sundhedshjælper:                              2710                 3234                  524                     19 %

Kilde: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1617.aspx