Ny evaluering viser, at nyuddannede pædagogiske assistenter er godt klædt på til at udføre deres job. Kollegerne på gul og grøn stue er glade for dem, og forvaltningscheferne i kommunerne spår, at der bliver langt større behov for assistenterne fremadrettet.

En ny evaluering roser pædagogisk assistentuddannelsen, der udbydes af landets SOSU-skoler. Fagligheden er høj, og både undervisere og elever er glade. Den positive anmeldelse er afgørende i en tid, hvor det pædagogiske område skriger på faglærte, mens oplagte løsninger risikerer at drukne i fagkrig.

Evalueringen, der er bestilt af Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet under Børne- og Undervisningsministeriet viser, at eleverne lærer det, de skal, at undervisningen fungerer, og at ni ud af ti nyansatte assistenter føler sig klædt på til at varetage deres arbejdsopgaver i det pædagogiske felt.

Kollegerne er begejstrede

Langt de fleste kolleger, der arbejder side om side med pædagogiske assistenter, mener, at assistenterne har de faglige kompetencer, der skal til for at varetage de pædagogiske opgaver. Mens kollegerne er glade, og de pædagogiske assistenter selv i høj grad føler, at uddannelsen har rustet dem til at træde ind på det pædagogiske arbejdsmarked, er lederne, hvor de pædagogiske assistenter bliver ansat, mere forbeholdende. Her mener kun halvdelen, at assistenterne har de faglige kompetencer, der er relevante for den institution, de leder.

38 % af de institutionsledere, der aldrig har haft en pædagogisk assistent ansat, mener ikke, at assistenters faglighed er høj nok. Blandt disse ledere siger 54 %, at de foretrækker pædagoger.

SOSU-formand: Institutionsledere skal oplyses

Derfor er der brug for at oplyse om uddannelsens høje kvalitet, mener formand for Danske SOSU-skoler Bestyrelsen, Per B. Christensen, der er meget tilfreds med evalueringens resultat.

”Det glæder mig, at de pædagogiske assistenter og deres kolleger oplever stor tilfredshed med det, de kan. Men institutionsledere skal kende bedre til assistenternes arbejde. Der er en klar mislyd mellem deres opfattelse, og det eleverne og kollegerne siger. Det kræver et oplysningsarbejde målrettet institutionsledere i kommunerne og regionerne, som vi gerne bistår med. Tidligere så vi, at sygeplejerskerne var utrygge ved, at social- og sundhedsassistenten trådte ind på deres fagområde. I dag er de fleste glade for kollegerne og tværfagligheden på sygehusgangene. Det samme, tror jeg, vil ske på det pædagogiske område, men det kræver oplysning og erfaring”, siger formanden og pointerer, at også den pædagogiske topledelse vender tommelfingeren opad til den pædagogiske assistentuddannelse.

Forvaltningschefer ser gerne flere assistenter i fremtiden

”Evalueringen peger på, at forvaltningscheferne i kommunerne er tilfredse med de nyuddannede pædagogiske assistenter og ser et stort behov for dem. Det tegner godt for fremtiden, for det pædagogiske område mangler fagligt personale, og det kan vi ikke kun løse med flere pædagoger”, siger Per B. Christensen.

Evalueringen viser blandt andet, at forvaltningscheferne oplever langt mere kvalificerede assistenter end tidligere årgange og forudser, at der kommer til at blive langt mere brug for assistenter fremadrettet. De fremhæver blandt andet, at minimumsnormeringer stiller større krav til fagligheden i landets institutioner. At pædagogiske assistenter har mere teoretisk viden end pædagogmedhjælperen. Og at de giver mulighed for en bredere faglighed i barnets læringsrum. De påpeger desuden, at det bliver svært udelukkende at rekruttere pædagoger.

For spørgsmål eller formidling af kilder, kontakt Pia Fjorback, kommunikationsansvarlig, Danske SOSU-skoler på 40 19 97 06.

 

Fakta om pædagogisk assistent-uddannelsen:

  • Uddannelsen fylder i år 25 år og hed tidligere den pædagogiske grunduddannelse (PGU)
  • Pædagogisk assistentuddannelsen er en erhvervsuddannelse, der veksler mellem skoleophold og oplæring på institutioner
  • Pædagogiske assistenter arbejder både med børn, psykisk og fysisk sårbare og ældre
  • Som assistent udarbejder du ikke pædagogiske lærerplaner m.v., men hjælper med praktisk at implementere dem og understøtte udvikling gennem leg eller aktiviteter.
  • Pædagogisk assistentuddannelsen er et springbræt for mange til at læse videre til pædagog
  • Uddannelsens hovedforløb varer 2 år og halvanden måned.
  • Voksne med minimum 2 års relevant erhvervserfaring, fx pædagogmedhjælpere, kan tage uddannelsen på 1 år.