Der er slet ikke nok SOSU’er til at pleje de ældre i fremtidens samfund. I de næste 15 år stiger antallet af ældre over 80 år med mere end 200.000. Samtidig falder antallet af SOSU’er. Det kræver rekruttering til SOSU-skolerne, flere hænder og penge til sektoren, hvis antallet af hjemmehjælpstimer ikke skal være halveret om 15 år, viser ny Momentum-analyse.

Om få år vil samfundets ældre over 80 år kun få halvdelen af den livgivende pleje, de får i dag.

Det viser en analyse fra KL-nyhedsbrevet Momentum. I løbet af de næste 15 år forventes antallet af ældre over 80 år nemlig at stige med mere end 200.000. Det betyder, at der i 2035 vil være godt 475.000 ældre over 80 år.

Denne stigning vil betyde et alvorligt fald i hjemmehjælpstimer om ugen. Analysen viser et fald fra 3,6 timer i 2019 til 1,9 timer i 2035.

Skal de ældre stadig modtage den pleje, de får i dag, er det nødvendigt at rekruttere flere SOSU’er. Formand for Danske SOSU-skoler Bestyrelserne, Per B. Christensen, ser flere løsninger på rekrutteringsudfordringen:

“For det første skal vi have flere unge til at søge ind på uddannelserne. En del af løsningen er at få vejlederne på UU og lærerne i folkeskolens udskoling til at interessere sig mere for vores uddannelser. Derudover skal vi sørge for, at når der sker brancheskift på arbejdsmarkedet, så kigger folk mod vores uddannelser som et jobsikkert og meningsfuldt alternativ”, siger Per B. Christensen.

Social- og Ældreministeriet ser også på udsigterne til mindre hjemmehjælp med alvor.

”Tallene er dybt bekymrende og en udfordring vi tager meget alvorligt. Hvis vi ikke løser udfordringen omkring rekruttering af social- og sundhedsmedarbejdere, vil det gå ud over de mest sårbare ældre i fremtiden.”, lyder det fra social- og ældreminister Astrid Krag (S).

Løsningen på rekrutteringsudfordringen er blandt andet at tale SOSU-faget op, så flere vil vælge SOSU-uddannelsen i fremtiden, lyder det fra ministeren:

”Det er spændende, udfordrende og givende at arbejde i ældreplejen, og man gør en kæmpe forskel. Vi skal gøre det mere attraktivt at arbejde som social- og sundhedshjælper i ældreplejen. Det kræver mindre bureaukratiet, og at der er penge til en ordentlig velfærd. Regeringen vil bl.a. sørge for, at pengene følger med, når der kommer flere ældre mennesker, så medarbejderne kan følge med”.


De ufaglærte skal uddannes i SOSU-skolerne

Samtidig med at antallet af ældre stiger, viser en ny prognose fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), at der i 2030 vil være 8000 færre SOSU’er til at pleje og give omsorg til samfundets ældre.

Hvis SOSU-arbejdsstyrken falder fra 90.000 til 82.000, og antallet af ældre stiger drastisk, kan det betyde at en stor gruppe ufaglærte ender med at pleje de ældre.

“Hvis vi i fremtiden ser, at der kommer flere ufaglærte ind i sektoren, så er det altafgørende, at vi har et beredskab på SOSU-skolerne, som over tid kan give dem tidssvarende kompetencer. Det bliver en vigtig opgave i fremtiden! Men først og fremmest skal vi sikre, at der kommer flere ind på vores uddannelser nu, så vi kan modarbejde denne udvikling”, påpeger Per B. Christensen.

Chefanalytiker Emilie Agner Damm (AE), der står bag prognosen, peger på, at SOSU-uddannelserne med fordel kan opsnappe nogle af de mange faglærte fra andre erhvervsgrupper, som ifølge prognosen mister job mellem 2020 og 2030. Analysen viser nemlig, at der vil være 99.000 færre faglærte i 2030.

“Problemet er jo stort. Hvis der ikke uddannes flere SOSU’er, vil plejehjemmene stå uden faglært arbejdskraft, og det betyder, at der ikke vil være samme kvalitet i plejen”, siger chefanalytiker Emilie Agner Damm.

Ifølge ældreminister Astrid Krag (S) er der politisk allerede gjort meget for at modarbejde udviklingen, men ministeren vurderer dog stadig, at det vil blive nødvendigt med ufaglært arbejdskraft i faget fremover:

”Regeringen har sammen med partierne bag finanslovsaftalen allerede afsat en halv milliard årligt til flere ansatte i ældreplejen. Pengene skal gå til, at ufaglærte medarbejdere i ældreplejen kan få mulighed for at tage en social- og sundhedsfaglig uddannelse. Samtidig har vi afsat 80 mio. kr. til et ekstraordinært løft af taxametertilskuddene til hovedforløbene på social- og sundhedsuddannelserne. Og så indgik vi i november 2020 en trepartsaftale, der bl.a. har gjort det mere attraktivt at søge ind på uddannelsen som social- og sundhedsassistent ved at sikre løn til elever over 25 år allerede fra uddannelsens begyndelse”.

“Der kommer også i fremtiden til at være et behov for at ansætte ufaglærte i ældreplejen, men det er vores klare ambition at øge rekrutteringen af faglærte social- og sundhedsmedarbejdere”, slutter Astrid Krag.