Ny undersøgelse viser, at flere tosprogede vælger SOSU-uddannelserne. Det er nu, vi skal sikre de rette rammer på uddannelserne for at give eleverne den nødvendige forståelse for kultur og sprog.

Per B. Christensen, formand for Danske SOSU-skoler – Bestyrelserne

Hver tredje SOSU-elev har i dag udenlandsk baggrund. Det viser en rapport fra Danmarks Videnscenter for Integration, der blev offentliggjort den 15. oktober 2020. Det er en glædelig udvikling, for vi har brug for at rekruttere flere til uddannelserne. Som Videnscenter for Integration skriver, er der flere vigtige perspektiver:

”I takt med et voksende antal af ældre, er der et stigende behov for mere kvalificeret personale i ældreplejen. Samtidig får relativt få nytilkomne flygtninge uddannelse, og få kvindelige flygtninge er i job selv efter flere år i landet. Plejesektoren kan dermed være en vigtig brik i at løse en integrationsudfordring og samtidig bidrage til at løse et konkret behov”.

Udover at der bliver flere ældre, bliver ungdomsårgangene også mindre, og relativt store medarbejdergrupper nærmer sig pensionsalderen. I diskussionerne om fremtidens ældrepleje er det derfor helt afgørende at styrke rekrutteringen til professionen, for uden tilstrækkeligt med kvalificerede og engagerede elever og medarbejdere går det simpelthen ikke.

De tosprogede er netop blandt de målgrupper, hvor der er et betydeligt potentiale for at rekruttere flere, der kan gennemføre uddannelsen. Men for at sikre dette er det nødvendigt, at der iværksættes tiltag, der kan skabe de fornødne rammer om uddannelsen.

Der er brug for mere fleksible rammer. Erfaringerne fra Danske SOSU-skoler viser, at en del elever har brug for længere læringsforløb, end det de sædvanlige rammer tilbyder. Kultur og sprog er en udfordring for mange, og det er vigtigt med de rette indsatser for at både at sikre at eleverne kan gennemføre uddannelsen og for at sikre, at de har de rette kompetencer, når de kommer i beskæftigelse i ældreplejen.

Vi skal også gøre en ekstra indsats for at fortælle om SOSU-uddannelserne som en attraktiv mulighed for tosprogede til hurtigt at opnå evnen til og muligheden for at forsørge sig selv. Og disse indsatser skal gennemføres meget målrettet. Der kan således være ganske stor forskel på målgrupperne afhængig af deres baggrunde. Rapporten fra Danmarks Videnscenter for Integration peger således på, at de tosprogede elever særligt har baggrund i ikke-vestlige lande, og at en væsentlig andel sandsynligvis har flygtningebaggrund.

Vi må derfor sørge for, at vores uddannelsessystem er fleksibelt og kan tilpasses til de enkeltes behov og indlæring.  Med de rigtige rammer til at integrere disse målgrupper kan de bidrage til at sikre fremtidens ældrepleje. Det bliver en dobbeltgevinst for samfundet, at disse mennesker både kan forsørge sig selv og bidrage til opretholdelsen af en samfundskritisk funktion.

Læs rapporten fra Danmarks Videncenter for Integration her.