I forbindelse med et nyt projekt, der skal rekruttere og gennemføre flere tosprogede i SOSU-faget, viser nye beregninger, at halvdelen af det social- og sundhedspersonale, der kommer til at mangle i fremtiden, kan rekrutteres blandt tosprogede. Men det vil kræve en ekstra indsats på de sproglige udfordringer.

Undersøgelser viser at der, hvor de fleste tosprogede elever springer fra på SOSU-uddannelsen er under praktikforløbet. I et forsøg på at mindske frafaldet vil et nyt forskningssamarbejde mellem antropologer og IT-udviklere sætte fokus på de sproglige udfordringer, den tosprogede elev kan opleve ude blandt de ældre.

Til Fagbladet FOA fortæller Lisbeth Nørgaard, formand for Danske SOSU-skoler, at de tosprogede elever har potentiale, og at kulturforskellene på uddannelserne er en enorm styrke. De bidrager med forskellige idéer og måder at relatere til de ældre på.

Derfor kræver de tosprogede elever en ekstra indsats for, ikke bare at lære det danske sprog, men at styrke de fagudtryk, ord og vendinger, der bruges i dagligdagen på deres arbejdspladser. Med det er håbet, at projektet kan bidrage til, at flere starter på og gennemfører SOSU-uddannelsen.

Læs hele artiklen her.