På sosu.dk kan du finde svar på spørgsmål om coronavirus i relation til social- og sundhedsuddannelserne.

Oversigten behandler temaer i forbindelse med Corona-lukningen og skal ses som supplement til øvrige myndigheders information om Corona.

Spørgsmål/svar ses her