Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og Nanna Højlund, næstformand i FH og formand for SOSU H, fortæller i et indlæg i A4 Arbejdsliv om det løft SOSU-uddannelserne vil opnå i forlængelse finanslovs- og trepartsaftalen. Aftalerne vil nemlig løfte kvaliteten af uddannelserne samt sætte skub i rekrutteringen.

Det skal være en del af løsningen på udfordringen, at der de kommende år vil ske en vækst i andelen af ældre over 80 år, hvilket også gør sig gældende for social- og sundhedspersonale over 60 år. Det betyder, at der kommer flere ældre, mange i sektoren vil trække sig tilbage, mens færre nye SOSU’er kommer til.

Læs indlægget her.