Social- og Sundhedsskolen Syd udbyder som den eneste SOSU-uddannelse i hele Europa en særlig DIGI-Tech linje, hvor eleverne bliver specialiseret i brugen af nye velfærdsteknologier. De første elever bliver færdige i november 2021, og de er allerede en efterspurgt vare i sønderjyske kommuner.

I dette interview foreslår direktør Lotte Dalegaard Pedersen, at det bliver drøftet i sektoren, om denne form for specialiserede SOSU-linjer er en vej frem i indsatserne for at rekruttere flere elever.

Af Søren Jensen

Hvad har fået jer til at oprette DIGI-Tech uddannelsen, og er det blevet en succes med denne særlige SOSU-uddannelse?

Vi tror, at denne uddannelse kan bidrage til at løse nogle af rekrutteringsudfordringen, og vi ser for eksempel, at der er lidt flere mandlige ansøgere end til den almindelige SOSU-uddannelser, og at ansøgerne er lidt yngre.

Det er også vores oplevelse, at eleverne ser flere karrieremuligheder, når de på uddannelsen bliver specialiseret indenfor brugen af nye velfærdsteknologier.

Vi har udviklet uddannelsen sammen med fire sønderjyske kommuner, og vi oplever allerede nu, at eleverne på uddannelsen er meget efterspurgte i kommunerne. De har simpelthen oplevet på elevernes praktikophold, at eleverne tilfører nogle ekstra kompetencer, som der er brug for ude på arbejdspladserne.

Det første hold af DIGI-Tech’ere afslutter deres uddannelse til november, der går i alt 120 elever nu på uddannelsen, og et nyt hold elever starter til august. Så jo, alt i alt vil jeg bestemt sige, at det ser ud til, at vores nye uddannelse har ramt et behov og tiltrækker uddannelsessøgende.

Hvad er det, kommunerne oplever, når eleverne på DIGI-Tech uddannelsen kommer i praktik, siden de er så efterspurgte på arbejdsmarkedet?

Jeg vil gerne give nogle meget jordnære eksempler. Der kom elever i praktik på et plejehjem, hvor beboerne ikke havde internetopkobling. Men det var jo helt galt.

Bare det, at de ældre på deres IPhone eller IPad kan gå på FaceTime og møde pårørende, åbner jo verden for dem på en helt anden måde. Da eleverne gjorde opmærksom på det, blev der med det samme installeret internet.

Et andet og meget rørende eksempel var, da nogle elever filmede boligkvarterer, hvor nogle af de ældre tidligere havde boet og viste filmen til de ældre gennem de såkaldte Virtuel Reality (VR) briller. Andre elever filmede tændingen af byens juletræ og lod de ældre se begivenheden gennem brillerne. Disse eksperimenter blev virkelig opfattet som meningsfulde og noget, der øgede livskvaliteten for borgerne.

Det er også eksempler på indsatser, hvor DIGI-eleverne er med til at bryde nogle af de ret stereotype billeder, der er omkring, hvad SOSU-arbejde er og kan være.

Mange har nok et billede af, at velfærdsteknologi i ældreplejen mest handler om sådan noget som robotstøvsugere, og at der er brug for mere menneskelige kontakt. Hvad er uddannelsens perspektiv her?

Det er selvfølgelig også en snak om robotstøvsugere, og hvordan teknologien kan aflaste arbejdskraft i ældreplejen. Men det er også eksempler på, hvor vigtigt det er, at vi på uddannelsen inddrager alle perspektiverne omkring brugen af de nye teknologier.

For eksempel vil mange nok tænke, at en spiserobot, der fører en ske automatisk op til munden, lyder som noget ganske forfærdeligt. Men det modsatte perspektiv er, at det måske føles bedre for den enkelte borger selv at kunne styre teknologien end, at et andet menneske skal sidde og madde en.

På samme måde findes der teknologi, der kan tørre borgeren på ryggen, så den ældre ikke behøver vente på en medarbejder, og dermed kan borgeren føle mere frihed omkring sit bad. Teknologien kan altså her både øge livskvaliteten og mindske behovet for arbejdskraft.

Der udvikles hele tiden nye teknologier, der kan understøtte borgere, der har brug for hjælp, og borgerne har en forventning om at have adgang til digitale løsninger og teknologier, der kan være med til at give dem større fleksibilitet og uafhængighed.

DIGI-Tech har som mål at være en del af løsningen på disse udfordringer.

Er det at lave særlige linjer som DIGI-Tech på SOSU-uddannelser den rigtige vej frem i indsatserne for at rekruttere flere til uddannelserne?

Jeg er sikker på, at det er vigtigt at vise andre arbejds- og karriereveje, end dem man ser i medierne, hvor det altid ser ud til, at SOSU-arbejdet handler om at vaske gamle menneske.

DIGI-Tech-uddannelsen ser ud til at have ramt noget rigtigt og fungerer, og måske kunne man overveje andre linjer rettet mod for eksempel demensområdet, psykiatrien eller den almene lægepraksis.

Det er en fordel, at en linje som DIGI-Tech bryder med det brede billede af, hvad SOSU er, men en anden vej er jo at gøre videreuddannelse og karriemuligheder endnu mere tydelige.

Jeg synes i hvert fald, det er et spørgsmål, vi skal stille os selv i sektoren – om det er en vej frem og i givet fald hvordan?

Fakta om DIGI-Tech-uddannelsen

DIGI-Tech-uddannelsen udbydes kun på Social og Sundhedsskolen i Aabenraa og er den eneste af sin slags i hele Europa. Målsætningen bag DIGI-Tech er at gøre SOSU-assistenter endnu bedre til at bruge og implementere velfærdsteknologi på arbejdsmarkedet. Uddannelsen er basalt den samme som den almindelige SOSU-uddannelse, men alle fagene får en digital drejning med fokus på velfærdsteknologi.

DIGI-Tech blev oprettet i 2018, og de første færdiguddannede er på vej ud på arbejdsmarkedet i november 2021.

Læs mere om DIGI-Tech-uddannelsen her.

 


 

Danmark har brug for 40.000 flere SOSU’er

I 2028 viser prognoser, at Danmark kan risikere at mangle over 40.000 medarbejdere i ældreplejen. Der bliver flere og flere plejekrævende ældre, og store årgange af SOSU-medarbejdere går på pension. I anledning af social- og sundhedsuddannelsernes 30-års jubilæum i 2021 bringer vi en række interviews med ledere fra SOSU-uddannelserne om deres perspektiver for, hvad der skal til for at løse denne store samfundsudfordring.