Samfundet har brug for flere dygtige velfærdsmedarbejdere. Men der er desværre ikke nok, der søger uddannelsen, og alt for mange falder fra igen. Derfor sætter Danske SOSU-skoler fokus på kommuner og skoler, der har succes med at gøre noget ved problematikkerne. Kender du en skole eller kommune, der gør noget ekstraordinært i forhold til frafald eller optag og har vendt kurven? Skriv til os på mms@sosu.dk.

Mere struktur, tydelige rammer og bedre samarbejde med SOSU-skolerne har reduceret frafaldet af SOSU-elever i praktik i Fredensborg Kommune. Uddannelseskonsulenten bag ordningen håber, at flere kommuner tager denne praktik-pakkeløsning til sig, så vi mister færre elever i løbet af uddannelsen.

Af Pia Fjorback

Uddannelseskonsulent Maj-Britt Andreasen startede i Fredensborg kommune i 2015 med en vision om at forbedre praktikforløbene for SOSU-elever. Hun ønskede, at kommunen skulle være Danmarks bedste uddannelsessted.

Men der skulle benarbejde til. Kulturer skulle ændres og arbejdsgange struktureres. I 2018 blev endnu en uddannelseskonsulent Stina Kirstein inddraget i arbejdet, og sammen står de to uddannelseskonsulenter i dag for at optimere kommunens praktikforløb for SOSU-elever. Maj-Britt Andreasens vision er i gang med at blive indarbejdet: Mere struktur, tydelige rammer for eleverne og bedre samarbejde med SOSU-skolerne.

Eleven skal vide, hvad vi forventer

Maj-Britt Andreasen ved med sin erfaring som både uddannelseskonsulent og tidligere underviser på en SOSU-skole, at eleverne bedre kan arbejde fokuseret ud fra målsætningen, når der er tydelige mål og struktur. Koblingen mellem teori og praksis opstår nemmere, forklarer hun.

Indsatsen har bidraget til, at der i dag er 75% af eleverne, der bliver ansat efter endt uddannelse. Kommunen har siden projektets begyndelse i 2018 kun været nødt til at afbryde samarbejdet med seks elever efter prøvetiden. Og uddannelseskonsulenten er ikke i tvivl om årsagen til succesen.

”Der skal være en helt klar målsætning med det samme. Eleven skal vide, hvad vi forventer af ham/hende og samtidig have den tryghed, at vi sørger for at klæde eleven på til at nå fagmålene. Det kræver et samlet struktureret forløb med tydelige rammer”, siger Maj-Britt Andreasen og forklarer, at det for eksempel indebærer faste ugeskemaer med et hovedfokus samt delevalueringer både ugentligt og halvvejs i forløbet.

”På den måde ved eleven hele tiden, hvad han/hun er god til, og hvor han/hun kan forbedre sig. Eleverne skal ikke gå med øvre målsætninger foran sig og tænke, om de nu lever op til dem, når vi rammer slutevalueringen. Der skal vi nok sørge for at guide dem, så de når dem.”

Struktur og ensartethed er afgørende for succes

Det tætte samarbejde mellem praktikvejleder og uddannelseskonsulenterne har gjort, at der er blevet opbygget et fast hold af praktikvejledere, der holder oplæg og underviser i forskellige emner hen over de forskellige praktikforløb – også elever, der ikke er deres egne. Det er vigtigt forklarer Maj-Britt Andreasen.

”På den måde sikrer vi, at alle elever bliver undervist ens, og at de praktikvejledere, der underviser i det bestemte emne, brænder for dette og er fuldt ud opdateret. Undervisningstilbuddene er også sat i struktur, så eleverne igennem det enkelte praktikforløb skal igennem nogle udvalgte undervisningsgange. Denne struktur er absolut afgørende”

– mener Maj-Britt Andreasen og fortsætter

“Tidligere afhang det meget af den enkelte praktikvejleder, hvad eleven blev dygtig til. Men det må altså ikke være tilfældigt. Jeg var så træt af at se evalueringsskemaer, der handlede om, hvorvidt eleven var flink og sød. Eleven skal blive fagligt dygtig på alle de områder, målsætningen kræver, og det sikrer vi med en ensartet struktur. Og så længe vi hele tiden er tydelige omkring de faglige forventninger, og eleven ikke bliver mødt af forskellige krav, så er det også langt mere trygt for eleven”.

Sprogkurser for praktikvejledere

Som tidligere underviser, er Maj-Britt Andreasen bevidst om, at nogle elever kommer med forskellige udfordringer. Noget kan løses med den rette støtte, så samfundet ikke mister ellers dygtige kommende SOSU-medarbejdere i frafaldsstatistikkerne. Her har Fredensborg Kommune indført screening af alle elever i forhold til tal, sprog og ordblindhed. Kommunen har også ansat fire fuldtids-praktikvejledere, der kan støtte ekstra op, hvor det er nødvendigt. Og de har lavet samarbejde med LOF Kurser, der tilbyder sprogstøtte til elever og træner elever med dansk som andetsprog i det danske sprog, fagtermer og kulturforståelse. Desuden har kommunen udviklet et sprogkursus for praktikvejledere, der klæder dem på til bedre at forstå og guide elever, der har dansk som andetsprog. Her arbejder de med forståelsen af elevernes kulturelle baggrund og de misforståelser, der kan opstå i dagligdagen, når elever med anden kulturel baggrund skal agere i det danske samfund.

Samarbejde med SOSU-skoler er vigtigt

De mange initiativer kan lyde dyre og omstændige, men Maj-Britt Andreasen er ikke i tvivl om, at de er det værd.

”Jeg forstår simpelthen ikke, at alle kommuner ikke gør det her. Jeg har en fordel i, at jeg fortsat har kontakt med mange gode kolleger fra SOSU-skolerne. Men hvis praktikvejlederen og uddannelseskonsulenten er klædt godt på fra skolernes side. Hvis vi ved, hvilket fagligt niveau eleverne er på, så kan vi bedre indføre denne struktur og de faglige rammer. Ikke mindst kan kommunen sikre sig, at der er overensstemmelse mellem praktikkens krav til den enkelte elev og det, eleven faktisk har lært på skolen. Det skaber tryghed og forudsigelighed for den enkelte”.

Fredensborg praktik-pakke

• Forventningssamtale: Hvordan lærer du bedst, hvordan modtager du feedback, hvad kan du forvente af praktikken, og hvad forventer vi af dig.

• Eleven får et ugeskema til samtlige praktikforløb, som indeholder de ugentlige fokusområder. Den ugentlig opgave er også beskrevet her med kobling til både fokusområder og praktikmålene. Derved får eleven mulighed for at koble teori på praktikken.

• 16 undervisningsgange om forskellige emner fordelt på de to SOSU-uddannelser og deres forskellige praktikforløb.

• 14 dages introduktionsperiode, ved behov kan denne forlænges

• Under hele praktikken:
o En halv dag om ugen sammen med praktikantvejlederen med egne borgere
o Minimum en times samtale om ugen
o Minimum en halv time om dagen til at læse op, skrive logbog og lave deres ugentlige opgave, hvis udfordringer med sprog eller ordblindhed øges tiden til en time om dagen.
o Alle elever og fastansatte i Fredensborg kommune skal bruge VAR Healthcare i arbejdet, som er en platform med evidensbaserede procedure i et lettilgængeligt sprog.

 

Fredensborg Kommune

• Har 10 praktiksteder fordelt på plejecenter og hjemmeplejegrupper. Lige nu har kommunen fire fuldtidsvejledere på fire af kommunens praktiksteder. De resterende praktiksteder arbejder med praktikvejledere, der er koblet på den enkelte elev.

• Har samme velkomstmateriale og velkomstplanche på alle praktikpladser i hele kommunen

• Matcher eleverne med praktikvejlederne, når de skal ud i deres praktikforløb. Elever kender ikke deres praktiksteder igennem hele deres uddannelse, men uddannelseskonsulenterne vurderer løbende, hvor næste praktiksted skal være. Det er for at sikre faglig og personlig progression gennem uddannelsen

• Arbejder målrettet med SOSU-elevers håndtering af sproglige og kulturelle udfordringer samt lettere personlige udfordringer.

• Henholdsvis 92,7 % af social og sundhedshjælper-eleverne og 80 % af social og sundhedsassistent-eleverne gennemfører deres uddannelse. 75 % af alle elever ansættes i kommunen.

 

Nysgerrig efter at vide mere?
Kontakt Maj-Britt Andreasen
mand@fredensborg.dk
20 70 55 57