I et debatindlæg i Altinget om selvejet og konkurrencen om elever institutionerne i mellem, optræder Lisbeth Nørgaard og Per B. Christensen, formænd for henholdsvis Danske SOSU-skoler og Danske SOSU-skoler Bestyrelserne. De mener nemlig ikke, at selvejet er skyld i denne konkurrence men peger i stedet på, at taxametersystemet er skyldneren.

Debatindlægget er udarbejdet i samarbejde med bestyrelsesformændene for Danske HF og VUC, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, FGU-Danmark og Danske Gymnasier

Læs hele debatindlægget her.