I dag har taskforcen om social- og sundhedsmedarbejdere offentliggjort sin rapport med 23 konkrete anbefalinger til at øge rekrutteringen og fastholdelsen af social- og sundhedsmedarbejdere.

Rapporten viser med al tydelighed udfordringen med, at antallet af ældre over 80 år vokser med 150.000 frem mod 2030 og samtidig forlader mange social- og sundhedsmedarbejdere deres arbejde.

”Med den dobbelte demografiske udfordring med mange flere ældre og faldende ungdomsårgange skal der drejes på alle håndtag for at få tilstrækkelig med uddannede til SOSU-faget”, siger formand for Danske SOSU-skoler Lisbeth Nørgaard og fortsætter: ”De 23 konkrete anbefalinger vil gøre det mere attraktivt at tage en SOSU-uddannelse og det fælles fokus på at reducere frafaldet er afgørende for, at vi når i mål”.

I rapporten anbefales konkret løn på grundforløbet, da mange elever har forsørgelsesforpligtelser og særlig understøttelse af de mange tosprogede på uddannelser, hvor en tredjedel af hjælpereleverne er indvandrere. Der er en stor fokus på det store frafald i overgangen mellem grundforløbet og hovedforløbet, hvor en af anbefalingerne er, at kommunerne tidligere skal indgå uddannelsesaftalerne med eleverne. Endelig er der anbefalinger om styrket kvalitet i praktikforløbene og fastholdelse i form af bedre introduktion og uddannelsesmuligheder.

Læs mere
Regeringen, KL og Danske Regioner vil arbejde for flere social- og sundhedsmedarbejdere