Glædeligt gensyn efter corona, gospel og viljen til at samarbejde bredt står tilbage som varme indtryk efter to intense dage, hvor skoleledelser og samarbejdspartnere mødtes for at tale rekruttering og fremtidens velfærd.

Mandag og tirsdag fyldte SOSU-skole-dagsordener den store sal på Hotel Opus i Horsens. Mere end 100 SOSU-ledere og samarbejdspartnere deltog i Danske SOSU-skolers Årsmøde – det første, siden corona lukkede ned for større sammenkomster for halvandet år siden.

Gensynet var glædeligt fastslog formand for Bestyrelserne Per B. Christensen ved sin velkomst, hvor han også opfordrede til gode snakke om, hvordan vi sammen og indenfor de rammer, vi har, laver gode uddannelser for de mange pædagogiske assistenter, SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter, som samfundet i den grad har brug for.

Årsmødet, der kom i kølvandet på Ældretopmødet vol. 2 i sidste uge, stod i rekrutteringens tegn. Uenigheder, konkurrencementalitet og politiske forskelle blev lagt til side for en stund, og oplægsholdere og debatdeltagere lagde op til samarbejder og konkrete løsningsforslag på aktuelle problemstillinger.

Nedenfor kan du få et lille udpluk af dagenes pointer. Tusind tak for i år. Vi glæder os til at se jer næste år. Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 23.-24. maj 2022.

Hvordan sikrer vi fastholdelse og rekruttering til SOSU-området?

Anders Kühnau, Danske Regioner, Torben Hollman, FOA og Kristian Heunicke, KL gav hver deres besyv med i diskussionen om kvalificerede medarbejdere til sundhedssektoren. Der blev påpeget at mange initiativer var sat i søen, det krævede tålmodighed at se dem virke, inden vi satte en masse mere i gang. I virkeligheden vil SOSU’er jo bare gerne have et arbejde, hvor de kan gå ud ad døren og sige ”Vi ses i morgen”.

FOA opfordrede også skolerne til at hive fat i Danske Regioner og få den praksisnære gæsteunderviser ind direkte fra psykiatrien. KL rakte hånden ud i forhold til bedre overgange fra skole og praktik. De kommer meget gerne skolerne i møde, når det gælder samarbejdet om at få flere elever til at gennemføre uddannelsen.

 

Fredensborg Kommune har styrket vejlederindsatset

Og netop her havde Maj-Britt Andreasen, uddannelseskonsulent fra Fredensborg Kommune masser af inspiration. De startede i 2017 med en målrettet indsats på vejlederområdet. Blandt andet har de ensartet velkomst og undervisning, og så har de ansat seks fuldtidsvejledere.

Maj-Britt Andreasen har også et godt samarbejde med SOSU-skolen, og fortæller meget gerne både kommuner og skoler om modellen for succesen, der i øvrigt har bidraget til, at 92 % gennemfører social- og sundhedshjælper-uddannelsen og 80 % gennemfører social- og sundhedsassistent-uddannelsen.

 

Rekruttering

Og hvis vi så også skal tale rekruttering, havde vi flere besøg. Blandt andet fortalte uddannelseskonsulenterne Esben Suurballe og Rune Platz fra SOSU Nord om deres optimering af netværket – både formelt og uformelt i form af enormt mange kaffe-møder samt inddragelse af forældre, når det gælder rekruttering direkte fra folkeskolen.

Brian Rosenberg er direktør i Carelink, og han havde en lang fremsktrakt arm frem mod SOSU-skolerne. Han var både interesseret i korte AMU-kurser til sine mange ufaglærte, og så havde han en appel med om, at det private og det offentlige ikke burde være konkurrenter. De burde samarbejde om rekrutteringen. For når det regner på den ene, vil det altid dryppe på den anden – og omvendt. Særligt i en så trængt branche som velfærdssektoren.

 

Stolt – men vil stadig ikke anbefale jobbet

Men hvordan er det, vi rekrutterer flere medarbejdere, hvis de nuværende ikke selv ønsker at anbefale jobbet? Det satte en undersøgelse af debattør og konsulent Sidsel Vinge i foråret et skarpt lys på. Der er nemlig masser af faglig stolthed. Masser af SOSU-hjælpere og -assistenter, der kan fortælle om et fag, der giver dem glæde, når de kunne se den forskel, de hver dag gør for andre.

Men der er også et helt samfund forblændet af uvidenhed og fordomme, der gør livet surt for vores velfærdssoldater. Vi skal frem til en situation, hvor den enkelte social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent sidder ved en famliemiddag og fortæller stolt om det, de laver. Og ikke må forsvare sig mod Else-sager eller forventninger om trykket fra deres studenterhue. Kernefagligheden – det vigtige relationelle arbejde skabt af en god cocktail af empati, tålmodighed og indlevelse – skal på bordet.

 

Svære problemer og komplekse løsninger

Perspektivet blev også hevet et nøk højere, da Reformkommisionen var forbi repræsenteret af formand Nina Smith og vores egen Per B. Christensen, der også sidder i kommissionen. Ikke med løsninger, men med spørgsmål til skolerne. Hvordan får vi de 20 % unge, der endnu ikke har en ungdomsuddannelse til at tage en? Eller i hvert fald de 30 % af dem, som ikke har en ”god grund” til ikke at have fået taget den der uddannelse. Hvordan sikrer vi, at flere indvandrere og efterkommere søger vores uddannelse. Og hvordan sætter vi korrekt ind med sprogstøtte, så det passer til den pågældende målgruppe? Hvordan kan vi hjælpe de 190.000 danskere med løs tilknytning til arbejdsmarkedet til en fast arbejdsgang i SOSU-faget?

Spørgsmålene var mange. Komplekse og svære problemer, kræver komplekse og svære løsninger. Og der er brug for den viden skolernes praktikere sidder med. Både Per B. Christensen og Nina Smith opfordrede alle til at sende input og kommentarer til dem og være en del af denne komplekse løsning.

 

Mere pædagogisk personale i daginstitutioner

Selvom medier og politikere har stort fokus på manglen på SOSU-hænder er udfordringen også gældende på det pædagogiske område. Her skal samme dagsorden sættes: Flere faglige hænder. Minimumsnormeringer er på alles læber, og den pædagogiske assistentuddannelse er en vigtig brik i dette spil.

Tirsdagens program bød på paneldebat med FOA, BUPL, Horsens Kommune, FOLA og Randers Social- og Sundhedsskole samt UC VIA. Alle var enige om, at minimumsnormeringer ikke skulle blive en fagkrig, FOA og BUPL gav hånd på samarbejdet og Horsens Kommune fortalte, at det godt kan lade sig gøre at få det pædagogiske personale op, hvis man prioriterer et langt strategisk stræk fra ufaglært til faglært.
I kommunen har de 63 % pædagoger og 17 % pædagogiske assistenter. Hun opfordrer andre kommuner til at følge trop, og både VIA University College og SOSU-skolerne står klar til at uddanne de mange pædagogiske assistent-elever, der lige nu står og banker forgæves på døren, påpegede en skoleleder fra salen.

 

Tak til alle de mange lærerige input.
Tak for den engagerede deltagelse.
Vi ses næste år!