Der har i denne uge været liv og glade dage på SOSU-skolerne, som i denne uge har uddannet 41 EUX Velfærd-elever landet over.

Efter 4½ års uddannelse er de 41 elever nu klar til at komme ud i sektoren og gøre nytte af deres nyerhvervede kompetencer. Med deres nye uddannelser har de nemlig, som nogle af de første nogensinde, både fået praktikken og gymnasiale kompetencer med sig, og det er bl.a. netop, hvad der tiltalte Martine fra Social- og Sundhedsskolen Fyn:

EUX Velfærd har været en enestående mulighed for at få en masse erfaring, allerede inden jeg er færdiguddannet. Så jeg ved, hvad det vil sige at være på en arbejdsplads. Og så må jeg også bare tage hatten af for vores undervisere, som har virkelig har formået at koble teorien og gymnasiefagene med praktikkerne. De har virkelig været gode til at skabe sammenhæng mellem de to dele af uddannelsen, udtaler Martine.

EUX Velfærd-elever kommer ud på den anden side som reflekterede, ressourcefyldte og voksne mennesker, der har været vant til at have et stort ansvar allerede under deres uddannelse, og disse er der rift om ude i kommunerne. Men for eleverne er mulighederne mange både inden for beskæftigelse og videre udvikling:

EUX-eleverne er klædt rigtig godt på, hvad enten de vælger at arbejde som social- og sundhedsassistenter, specialisere sig indenfor fx demens eller psykiatri, eller uddanne sig videre til fx jordemoder, sygeplejerske, bioanalytiker eller noget helt andet. Uanset hvad, så er kombinationen af den faglige kunnen og de almene kompetencer et plus, der betyder, at vi her har nogle fagligt stærke, reflekterede unge mennesker, som kommer til at bidrage positivt til sektoren og til den enkelte borgers livskvalitet”, fortæller Lene Kvist, direktør på SOSU Nord.

Hvad end eleverne vælger at blive i SOSU-faget eller videreuddanner sig, ønsker vi dem stort tillykke og god vind på deres vej.