Arbejdet med fælles prøver for AMU blev for alvor skudt i gang med seminar for udviklere af prøverne på tværs af landets SOSU-skoler.

Fra nu og indtil forsommeren har flere end et halvt hundrede undervisere på SOSU-skolernes efter- og videreuddannelserne fået tilføjet titlen ”udviklere”. Udviklere af prøver på AMU.

Alle udviklere var samlet i Horsens den 21. og 22. januar for at komme godt fra land med de omkring 100 kurser, der skal udvikles prøver til. Kurserne er fordelt på klynger af udviklere på tværs af skoler. En af udviklerne og deltager på seminaret er Marianne Bruhn Kjeldsen, underviser på SOSU Syd og tovholder på en af de i alt 18 klynger.

”Målet er at udvikle prøver, som kan bruges af alle skoler. Fordelen er, at vores kursister får en ensartet bedømmelse, uanset hvor i landet de tager deres efteruddannelse. De fælles prøvebeskrivelser, bedømmelsesgrundlag og -kriterier understøtter samtidig de overvejelser, der lægger bag de bedømmelser, man foretager som underviser”, siger Marianne Bruhn Kjeldsen.

Tid til synergi

I de to dage seminaret varede, arbejdede klyngerne i dybden med et kursus hver. Klynge-arbejdet blev suppleret af plenum-seancer til sparring, videndeling og drøftelser af udfordringer og nedslagspunkter.

”Det var rigtig godt at mødes fysisk både alle udviklere og i selve klyngen, hvor vi kommer fra tre forskellige skoler. Det var givtigt, at der blev afsat tid til at sætte sig ind i de konkrete prøveskabeloner og helt overordnet at skabe synergi i måden, vi arbejder med prøverne på,” siger Marianne Bruhn Kjeldsen.

Opgaven er sat i værk af EPOS, Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet. Formålet med at indføre prøver på AMU er et styrke kvaliteten, validiteten og overførbarheden i voksen- og efteruddannelsestilbuddene. Prøverne skal samtidig styrke læringsudbyttet for kursisterne og være med til at øge tilliden til bedømmelser på og beviser for kurserne.

Stor opgave og stort engagement

Det tætte samarbejde mellem udvalget og skolerne og skolerne imellem er en styrke i udviklingen og beskrivelsen af prøverne – også når de skal ud at leve i praksis, mener Ilse Jæger, uddannelsesplanlægger på SOSU H. Hun er en af superudviklerne, der sammen med superudvikler-kolleger fra øvrige SOSU-skoler har udarbejdet i alt ni forskellige skabeloner til AMU-prøverne.

”Det er en stor opgave, som udviklerne har fået. Stor cadeau til dem for at være superengagerede, ihærdige og konstruktive i løsningen af den. Vi har arbejdet med at skabe en fælles retning og platform, som tegner rigtig godt for det videre arbejde med AMU-prøverne,” siger Ilse Jæger, der med til at facilitere dagene sammen med chefkonsulent Michael Kümmel fra Danske SOSU-skolers sekretariat.

Klyngerne fortsætter deres arbejde med de kurser, de hver især er ansvarlige for at udvikle prøver til. Undervejs er der dialog med EPOS. Næste gang er på seminar den 13, marts. Prøverne forventes i drift i december 2019.

Læs også

AMU-udbudsrunde bør præges af god adfærd