Årets søgetal for ungdomsuddannelserne viser en lille tilbagegang i andelen af unge, der søger SOSU-uddannelserne lige efter folkeskolen.

Pressemeddelelse udsendt 27. marts 2019

Resultaterne af forårets ansøgningsrunde til ungdomsuddannelserne er netop offentliggjort. Kurven er en smule nedadgående, hvis man kigger på tallet på landsplan. 3,1 procent af de unge, der 1. marts skulle søge ungdomsuddannelse, havde grundforløbet Omsorg, sundhed og pædagogik, der er indgangen til SOSU-uddannelserne, som første prioritet. Sidste år var procentdelen 3,3, altså et fald på landsplan på 0,2 procentpoint fra 2018 til 2019.

Set fra region til region tegner der sig et broget billede, hvor nogle SOSU-skoler oplever en stigning i søgningen, mens andre oplever det modsatte.

”Det er ærgerligt, at søgningen til SOSU-uddannelserne samlet set ikke et gået i en positiv retning i denne ombæring. Der er både plads til og behov for endnu flere på vores uddannelser, og vi ser frem mod ansøgningsrunden til sommer, hvor flere af de unge må forventes at skulle revurdere deres uddannelsesvalg. Derudover gælder det om at holde fast i vores fokus på at dele de gode erfaringer og inspiration med hinanden, og at vi i fællesskab med parterne fortsat udvikler og styrker uddannelsernes image og kendskabet til uddannelserne hos de helt unge. Aktuelt er skolerne og parterne sammen om den tværministerielle pulje til brobyggende aktiviteter og en digital imagekampagne”, siger Jeppe Ro-sengård Poulsen, formand for Danske SOSU-skoler.

EUX som trækplaster

Af de, der søger en erhvervsuddannelse som førsteprioritet, ønsker en tredjedel at tage uddannelsen med EUX. Det vidner om, at de unge har en interesse for at kombinere det praksisnære med det bogli-ge. Noget, som SOSU-uddannelserne allerede honorerer og kan imødekomme i endnu højere grad, mener Lasse Bo Breddam, formand for Bestyrelsesforeningen for Social- og Sundhedsskolerne (B-SOSU).

”Der er et stort rekrutteringsperspektiv i at udvikle og styrke de unges muligheder for at opfylde ønsket om både det boglige og det praktiske på SOSU-uddannelserne. Vi er i godt i gang, blandt andet med skolernes løbende fælles videre arbejde med EUX Velfærd. En anden mulighed kunne være at tage skridtet fuldt ud ved også at tilbyde en højere velfærdseksamen (hvx). Det vil give de, der vil og kan, et godt udgangspunkt for at uddanne sig videre inden for hele velfærdssektoren,” siger Lasse Bo Breddam.

Læs også

Drop åndssnobberiet om ungdomsuddannelserne

Fra UVM.DK: Flere grundskoleelever søger mod en erhvervsuddannelse