Nye positive tal for uddannelsesaftaler på social- og sundhedområdet giver blod på tanden til fortsat arbejde med rekruttering og fastholdelse.

Årsstatistikken fra Styrelsen for It og Læring viser en stigning i indgåede uddannelsesaftaler på 3 procent i 2018 i forhold til 2014. Stigningen er primært sket inden for de korte aftaler, mens de ordinære uddannelsesaftaler, der dækker hele uddannelsesforløbet, er faldet.

Selv om omsorg, sundhed og pædagogik tegner sig for det største fald i indgåede og igangværende uddannelsesaftaler fra 2014-2018, er der fremgang at spore i tallene fra 2017-2018. Her er der en stigning fra 9.170 indgåede aftaler i 2017 til 9.502 i 2018. I samme periode sted antallet af igangværende uddannelsesaftaler fra 11.818 til 12.799.

”Det er positivt for fremtidens velfærd, at tallene for 2017-2018 vidner om fremgang med hensyn til indgåede og igangværende uddannelsesaftaler. Det er motiverende for, at vi som forening og uddannelsesinstitutioner – både selv og i fællesskab med samarbejdspartnere – fortsat understøtter de seneste års positive udvikling med initiativer for rekruttering og fastholdelse på både kortere og længere sigt”, siger Lisbeth Nørgaard, formand for Danske SOSU-skoler.

Social- og sundhedsassistentuddannelsen er fortsat den største erhvervsuddannelse med omkring 7.000 igangværende aftaler.

Se hele årsstatistikken her

Læs også

Gør social- og sundhedsuddannelserne attraktive for unge og voksne