Danske SOSU-skoler har valgt ny formand. På formandsposten sidder nu Lisbeth Nørgaard, tidligere næstformand i foreningen.

På Danske SOSU-skolers generalforsamling den 27. maj 2019 blev Lisbeth Nørgaard valgt som formand for foreningen.

Lisbeth Nørgaard er på 11. år direktør for Social- og sundhedsskolen Esbjerg. Hun har i en årrække været en del af Danske SOSU-skolers bestyrelse, inden hun i 2018 blev næstformand i foreningen. Dertil er hun formand for Danske SOSU-skolers uddannelsesudvalg – en post, hun deler med Lene Kvist, direktør for SOSU Nord og næstformand i Danske SOSU-skoler.

Som ny formand for foreningen er Lisbeth Nørgaard blandt andet optaget af at bygge videre på den gode indsats med blandt andet at fastholde og udvikle det tætte og konstruktive samarbejde med samarbejdspartnere gennem Danske SOSU-skoler.

”Der ligger en lang række spændende opgaver og venter på foreningen og skolerne i den nærmeste fremtid. Jeg tror på, at skolerne sammen kan løse disse opgaver og nå nye mål ved åben og tydelig kommunikation og evnen til at udvikling i fællesskab, og jeg vil med stolthed og glæde være med til at bygge videre på det gode fundament, der er skabt”, siger Lisbeth Nørgaard, nyvalgt formand for Danske SOSU-skoler.

Lisbeth Nørgaard overtager formandsposten efter Jeppe Rosengård Poulsen, der helliger sig sin nye titel som direktør for det nyfusionerede SOSU H i hovedstadsområdet per 1. april i år. Han fortsætter dog på den ene af de to næstformandsposter i Danske SOSU-skoler.