Hvordan skaber social- og sundhedsskolerne kvalitet i de individuelle uddannelsesforløb? Det var der mulighed for at høre om på en netop afholdt inspirationsdag for landets social- og sundhedsskoler.

Lisbeth Nørgaard, Individuelle forløbFlere end 30 ledere og medarbejdere fra 11 ud af landets 13 social- og sundhedsskoler samt repræsentanter fra FOA og Gyldendal deltog i dagen, der var arrangeret i samarbejde mellem Børne- og Undervisningsministeriet/Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Danske SOSU-skoler.

Udfordringen er, at der grundet regler for godskrivning på social- og sundhedsuddannelserne findes mange forskellige elevgrupper med forskellige uddannelsesforløb. Dagen vekslede mellem inspiration fra videnspersoner og workshops, hvor deltagerne delte erfaringer og reflekterede på tværs af skoler.

Nogle skoler inkluderer elever på ordinære hold, andre grupperer elever på særskilte hold, og enkelte skoler tilbyder undervisning online. Der blev vist tre inspirationsvideoer, som gav et indblik i den praksis, der er ude på skolerne. Se videoerne her.

Pointer fra videnspersonerne centrerede sig blandt andet om at udvikle et fælles mindset på skolerne, om lærerrollen og det at lede forskellige læreprocesser både offline og online, om at skabe klare rammer og struktur i hele organisationen gennem dialogredskaber samt om prioritering af kompetenceudvikling.

Både succeshistorier og udfordringer blev delt, og mange emner blev belyst fra forskellige vinkler på ledelses-, koordinator og underviserniveau. Der blev udvekslet erfaringer med elever med standardmerit, hvor afkortningen bliver placeret sidst i uddannelsen, så eleverne kan indgå i et ordinært fællesskab i starten af deres uddannelsesforløb. Ligeledes blev der talt om underviseren som facilitator, undervisningsdifferentiering, ny mesterlære, IT-værktøjer og samling af grundfagselever på tværs af afdelinger.

Alle SOSU skoler modtager en invitation til inspirationsgrupper med afsæt i dagens drøftelser, der kan bidrage til det videre arbejde med at skabe kvalitet i de individuelle forløb. Eud læringskonsulenterne præsenterede afslutningsvis deres kommende aktiviteter på hele eud området. Følg aktiviteterne ved at tilmelde UVM nyhedsbrev.

Slides fra dagen kan findes på EMU’en her.