En ny aftale om praktikpladser på SOSU-skolernes uddannelser vækker overordnet tilfredshed hos formændene for Danske SOSU-skoler og SOSU-skolernes bestyrelsesforening.

Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA har netop indgået en ny aftale om dimensioneringerne af social- og sundhedsuddannelserne. Aftalen gælder for 2020 og 2021.

Den nye aftale betyder, at der fra næste år som minimum vil være 6.000 praktikpladser til elever på uddannelsen til social- og sundhedsassistent og 3.000 praktikpladser til elever på uddannelsen til social- og sundhedshjælper. Dermed stiger dimensioneringen henholdsvis 28 procent og 36 procent på de to uddannelser sammenlignet med den foregående aftale.

”Først og fremmest er vi glade for, at vi får en aftale så tidligt, at både skolerne og arbejdsgiverne får tid til at planlægge derefter. Det sætter gode rammer for indsatsen for øget rekruttering, siger formand for Danske SOSU-skoler, Jeppe Rosengård Poulsen.

Formand for bestyrelsesforeningen for social- og sundhedsskolerne, B-SOSU, Lasse Bo Breddam, deler tilfredsheden.

”Den nye aftale baner en god vej for det videre samarbejde om en længerevarende dimensioneringsaftale, når denne aftaleperiode udløber i 2021,” siger formand for B-SOSU, Lasse Bo Breddam.

Positivt med målsætning for frafald

Der indføres endvidere en målsætning om at reducere frafald på hovedforløbet til maksimalt 10 procent. Samtidig skal der arbejdes for, at frafaldet i overgangen mellem grundforløb og hovedforløb reduceres.

”Vi hilser målsætningen om reduceret frafald velkommen. Skolerne har både lokalt og nationalt stor opmærksomhed på frafald på uddannelserne. Vi arbejder både med egne og fælles indsatser, og vi ser frem til at fortsætte og intensivere indsatsen i tæt samarbejde med parterne,” siger formand for Danske SOSU-skoler, Jeppe Rosengård Poulsen.

Aftalen indebærer også, at kommunerne overtager det fulde ansættelsesansvar for social- og sundhedsassistenteleverne fra 1. januar 2020. Det skal sikre en bedre udnyttelse af praktikpladspotentialet.

Parterne drøfter en fremadrettet dimensionering af praktikpladser til PAU-elever i foråret 2019.

Se aftaleteksten og ministeriets pressemeddelelse