SOSU-skolerne satte velfærdsteknologi i pleje og omsorg på dagsordenen til Velfærdens Innovationsdag 2018.

Hvordan går velfærdsteknologi og pleje og omsorg bedst muligt hånd i hånd? Det satte SOSU-skolerne spot på til Velfærdens Innovationsdag 2018, der foregik den 25. januar i Øksnehallen i København.

Afsættet for SOSU-skolernes engagement i innovationsdagen er de to videnscentre for velfærdsteknologi, som skoler over hele landet arbejder sammen om. I Øksnehallen var videnscentrene repræsenteret både med demo-stand med aldringsdragt, interaktivt gulv og spiserobot, og en temasession om velfærdsteknologi.

Arbejdet med videncentrene er lige begyndt, men ikke mindst direktørerne fra partnerskolerne ser muligheder i videncentrene som drivkraft for at udvikle og skabe nye fortællinger om uddannelsen, faget og menneskerne i det.

”I arbejdet med videnscentrene kan vi tale faget op og sætte fokus på fagets udfordringer – også de, der ligger ud over de meget konkrete problemstillinger”, siger Hanne Helleshøj, direktør for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens.

Skolen samarbejder med SOSU Nord og Social- og Sundhedsskolen Fyn om Videnscenter for Velfærdsteknologi i Vestdanmark. Her arbejder de med tre temaer: Velfærdsteknologi, simulation og innovativ læring. Og hvordan de tre temaer bidrager til at løse udfordringen med flere plejekrævende borgere men ikke flere ressourcer.

”Vi ønsker at sætte fokus på, hvordan man inddrager teknologi i at få kvalitet i driften. Det handler ikke kun om at mestre nuværende teknologi, men også om at kunne sondre mellem teknologier og være med til at udvikle velfærdsteknologi”, siger Lene Kvist, direktør for SOSU Nord i Aalborg, der er værtsskole for videnscentret.

Mennesket først

Der er og bliver behov for medarbejdere i social- og sundhedsfaget, som også har velfærdsteknologiske kompetencer. Det mener Katja Kayser, administrerende direktør for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune og medlem af bestyrelsen på SOPU i København og Nordsjælland. Blandt andet ser hun et potentiale i videnscentrene i forhold til kompetenceløft af social- og sundhedshjælpere.

”Arbejdet med velfærdsteknologi skal ikke blive add on – noget ekstra, som medarbejderen skal – men en generel viden i forhold til at spotte behov hos brugeren og derudfra anvende de rette velfærdsteknologiske hjælpemidler”, siger Katja Kayser, der var indlægsholder ved åbningen af innovationsdagen.

Det vigtige er netop samarbejdet med borgeren i samspil med velfærdsteknologi – ikke teknologien i sig selv. Det understreger direktør Inger Margrethe Jensen og udviklingschef Helle Olsen fra SOPU, der er værtsskole for videnscentret i den østlige del af landet i samarbejde med SOSU C.

”Vi arbejder under overskriften: Mennesker, velfærd og teknologi. Det gør vi for at understrege, at videnscentret ikke er et maskinværksted. Udgangspunkt er borgerne”, fastslår Inger Margrethe Jensen.

Viden til alle

De næste tre år er der et stort arbejde med at få udviklet og implementeret videnscentrene. Indsatserne går blandt andet på, at fortsætte dialogen med samarbejdspartnere og interessenter, udvikling af kompetencer hos både undervisere og elever og implementering af nye måder at anskue og gribe for eksempel rekruttering og undervisning an på. Måske endda udvikling af nye uddannelsesspor og undervisningsmaterialer. Og så skal den viden og de erfaringer, der kommer i processen, “ud over rampen”, er direktørerne enige om. For videnscentrene er ikke bare partnerskolernes, men alle SOSU-skolernes, understreger de.

”Arbejdet med videnscentret står på skuldrene af de forskellige indsatser, som allerede er i gang på skolerne, som for eksempel vores Learning Lab på SOSU C. Men der er ligger en hel opgave i sig selv i at formidle og dele viden med andre skoler”, siger Elsebeth Meldgaard, direktør for SOSU C.

SOSU-skolernes videnscentre for velfærdsteknologi er to af i alt 10 videnscentre, som er udpeget af Undervisningsministeriet. Danske SOSU-skoler har sammen med DEG-L i regi af Styrelsen for Kvalitet og Undervisning (STUK) etableret et samarbejdsforum for videnscentrene. Planen er at holde halvårlige møder med fokus på samarbejde og videndeling på tværs af videnscentrene. 1. juni i år sendes første evaluering og status til STUK.

 

Læs mere

Se billeder fra temasessionen på hjemmesiden for Videnscenter for Velfærdsteknologi i Vestdanmark

Videnscentre kan tiltrække nye elever til SOSU-uddannelserne

Mere om videnscentrene på Undervisningsministeriets hjemmeside