Danske SOSU-skoler bakker op om regeringens initiativ til kortlægning af udfordringerne med rekruttering til sundheds- og ældreområdet. Danske SOSU-skoler ser frem til at bidrage med viden og input i forhold til, hvordan vi ikke blot får flere faglærte på sundheds- og ældreområdet, men også synliggør og øger fagligheden i social- og sundhedsfaget.

Pressemeddelelse udsendt 22. juni 2018

I går kom udmeldingen om, at regeringen sætter gang i en kortlægning af kortlægning af rekrutteringsudfordringerne inden for social- og sundhedspersonale og sygeplejersker. Det sker i samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Kommissoriet for initiativet omfatter kortlægning af relevante aspekter om frafald, faglighed, ud-dannelsesmiljø og praktikpladssituationen. Danske SOSU-skoler ser frem til at bidrage med viden og erfaringer og ikke mindst forslag til forbedringer i indsatsen for at tiltrække og fastholde elever til og på social- og sundhedsuddannelserne.

”Vores viden og erfaringer bygger på de mange forskellige tiltag, som SOSU-skolerne både sammen og hver for sig har gang i. Eksemplerne dækker over alt lige fra undervisningsforløb i grund-skolen og samarbejde lokalt til fælles projekter som Videnscentre for Velfærdsteknologi og EUX Velfærd, der tiltrækker elever med evner og ambitioner til at udvikle sig og gøre karriere inden for faget, siger formand for Danske SOSU-skoler, Jeppe Rosengård Poulsen.

Fællesnævneren for skolernes tiltag er, at de alle er led i at løfte opgaven med at sikre en til-strækkelig ny tilgang af social- og sundhedspersonale fremover og at både kommende og nuvæ-rende medarbejderne fortsat har kompetencerne til at varetage velfærdsopgaver på plejecentre, i borgernes hjemme, på sygehusene og andre institutioner med den høje faglighed, der er opnået med de nye uddannelser.

”Det er med både faglighed og volumen for øje, at vi hilser både kortlægningen og invitationen til følgegruppen velkommen. Vi ser frem til det videre samarbejde med både ministerier, faglige organisationer og arbejdsgivere om et danne et fælles billede af udfordringerne med at rekruttere til sundheds- og ældreområdet og løsninger herpå,” siger Jeppe Rosengård Poulsen.

Kontakt

Jeppe Rosengård Poulsen, formand for Danske SOSU-skoler, tlf.: 29 13 45 67, mail: jepo@sosunyk.dk
Michael Esmann, sekretariatschef i Danske SOSU-skoler, tlf.: 42 41 35 01, mail: me@sosu.dk