De nye regler om godskrivning og merit for voksne elever er trådt i kraft. De nye regler betyder blandt andet, at EUV-elever, elever over 25 år, ikke længere obligatorisk skal have en individuel afkortning af deres uddannelsesforløb for tidligere opnåede kompetencer.

Det betyder i praksis, at en elev/ansøger med fx Dansk på C-niveau kan tilbydes enten undervisning på højere niveau eller anden relevant faglig undervisning i stedet for afkortningen. Den enkelte elev/ansøger har fortsat ret til afkortning for disse kompetencer, hvis han eller hun ønsker det.

OBS!

  • Standardafkortningen for voksne på 10 % gælder fortsat for euv1 og euv2. Dog er er der på uddannelsen til social- og sundhedshjælper en dispensation fra denne standardafkortning.
  • Den regelbundne merit er fortsat gældende. Ansøgere/elever skal altså fortsat have både godskrivning og afkortning – uanset om det er på grundlag for forudgående uddannelse eller erhvervserfaring.

Lovændringen medfører også, at tiden til realkompetencevurdering, RKV, er nedsat fra max 10 til max fem dage, samt at tiden til RKV ikke ikke længere skal modregnes i uddannelsesforløbet.

Bemærk endvidere, at der nu er mulighed for at tage certifikater, der er overgangskrav (brand og førstehjælp), som led i undervisningen på hovedforløbet. Det kan være relevant for både euv1-og euv2-elever, der skal have en begrænset del af grundforløb 2.

Kravet om maksimal varighed af praktikuddannelsen er ikke længere underlagt en ramme på to år.

Læs mere om erhvervsuddannelse for voksne på Undervisningsministeriets hjemmeside