1. august i år trådte en ny bekendtgørelse om erhvervsuddannelser og nye uddannelsesbekendtgørelser for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsassistentuddannelsen i kraft. 

Bekendtgørelserne for pædagogisk assistentuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen indeholder præciseringer af tekniske bestemmelser i forhold til reglerne for EUV og EUX.

Samtidig ophæves bestemmelserne for social- og sundhedsassistentuddannelsen om, at eleverne skal bestå det valgfri grundfag Engelsk, for at der kan udstedes uddannelsesbevis. Elever, der vælger engelsk, skal fortsat til prøve i faget, men prøven skal ikke bestås.

PASS, det faglige udvalg for uddannelserne, har i den forbindelse udstedt nye uddannelsesordninger for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Den nye bekendtgørelse om erhvervsuddannelser indeholder blandt andet justeringer i forhold til EUX-loven og praktikpladssøgning.

Se mere

Uddannelsesbekendtgørelsen om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Uddannelsesordninger for social- og sundhedsaasistent og pædagogisk assistentuddannelserne

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 29.11.2017