Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA har i dag forlænget dimensioneringsaftalen om offentlige praktikpladser på uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent.

Pressemeddelelse udsendt 27. juni 2018

Formand for Danske SOSU-skoler Jeppe Rosengård Poulsen glæder sig over flere ting i aftalen: ”For det første er det glædeligt, at en aftale nu er landet, hvilket betyder, at vores elever, der starter efter sommerferien ved, hvordan deres uddannelsesmuligheder er. Dernæst er det glædeligt, at partnere er enige om at øge ambitionerne for at øge rekrutteringen fremadrettet”.

Aftaleforlængelsen er en naturlig løsning, når regeringen med hele fire ministerier har sat sig i spidsen for at kortlægge rekrutteringsudfordringerne og kommer med deres resultater til efteråret. Herudover er der i de netop indgåede overenskomster givet stor opmærksomhed på netop rekruttering.

”Danske SOSU-skoler er klar til at gå konstruktivt ind i kortlægningen af udfordringerne og se på fremtidige løsninger, hvor et væsentligt parameter bør være en langsigtet dimensioneringsaftale fra 2020 og mindst 5 år frem, men også håndtering af de forhold, der gør uddannelser mere attraktive”, siger Jeppe Rosengård Poulsen.

For Danske SOSU-skoler er det væsentligt, at der ses både på søgning til uddannelserne blandt unge og voksne, på frafald i løbet af uddannelserne både i praktik- og skoletid og endelig på øget fastholdelse gennem en aktiv videre- og efteruddannelsesplan for områderne.

For yderligere information, klik her