Tidligere direktør i ZBC og SOSU Sjælland Søren Clausen er alt for tidligt gået bort.

Lørdag den 24. februar måtte Søren opgive flere års kamp mod kræft, blot 52 år.

Sørens indsats for SOSU-skolerne og uddannelserne rækker uendeligt meget længere end hans alt for få leveår.

I 2001 blev han viceskoleleder for Social- og Sundhedsskolen i Næstved. Fem år senere, i 2006, satte han sig i direktørstolen for samme skole. Da SOSU Sjælland i 2010 blev en realitet i kølvandet på en fusion mellem de dengang tre sjællandske SOSU-skoler fortsatte han som direktør. Den post bestred han, indtil han i 2017 blev uddannelsesdirektør for ZBC, som blev det fælles navn efter fusionen mellem SOSU Sjælland, Selandia og ZBC.

Hans engagement i SOSU-uddannelserne kom ikke blot hans egen skole, men alle landets SOSU-skoler til gode. Han var en værdsat kapacitet og afholdt kollega i direktør-kredsen for Danske SOSU-skoler, hvor han også var formand fra 2012-2014.

Gennemgående for Søren i hele hans karriere i SOSU-regi var hans indsats for at højne SOSU-uddannelsernes og fagets agtelse og image. Derfor var han blandt andet aktiv omkring Skills Denmark, og var en aktiv støtte i forhold til både DM og EM i Skills. Dette gør det endnu mere trist, at han ikke får lov at opleve DM i Skills i ”hans” by, når det begivenheden finder sted i Næstved i april 2019.

Sørens empatiske, energiske og kompetente væsen vil være savnet af hans kolleger hos SOSU-skolerne landet over.

Varme tanker og alt det bedste til hans hustru og tre børn.

Æret være Sørens minde.