Den nye aftale på erhvervsuddannelsesområdet rammer i høj grad inden for skiven, lyder det fra formand for Danske SOSU-skoler, Jeppe Rosengård Poulsen.

Pressemeddelelse udsendt 23. november.

Torsdag den 22. november landede en ny aftale for erhvervsuddannelserne. Fra Danske SOSU-skoler er der stor cadeau til regeringen og partierne bag aftalen, der har til formål at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse, herunder en SOSU-uddannelse.

”Det er glædeligt med en solid, bred aftale, der på flere punkter rammer plet i forhold til missionen om at få flere til at vælge en SOSU-uddannelse”, siger formand for Danske SOSU-skoler,
Jeppe Rosengård Poulsen.

Han fremhæver særligt tre elementer i aftalen:

  • Erhvervsskolernes ret til at udbyde selvstændige adgangskurser til voksne fra 25 år i dansk, dansk som andetsprog og matematik på niveau med folkeskolens 9. klasseprøver.
  • GF+, et ti-ugers forløb, som ligger forud for grundforløb 2 og er rettet mod både unge og voksne.
  • Udvidet adgang til grundforløbets første del, så unge har adgang til grundforløb 1 op til to år efter afsluttet 9. og 10. klasse.

”De nye muligheder for at tilbyde adgangskurser, tiltagene på grundforløbene og mange af de øvrige initiativer i aftalen styrker skolernes udgangspunkt for at give eleverne de bedst mulige for-udsætninger for at påbegynde og gennemføre deres uddannelse. Det gælder hele den brede målgruppe for SOSU-uddannelserne lige fra de unge fra folkeskolen til de voksne, som traditionelt udgør en stor del af ansøgerne til SOSU-uddannelserne”, siger Jeppe Rosengård Poulsen.

Aftalen har titlen ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden” og er indgået af regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

 

Læs mere

Hele aftalen: Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden”

Mange flere skal uddanne sig til jobbet som SOSU