Danske SOSU-skoler og bestyrelsesforeningen for SOSU-uddannelserne, B-SOSU, hilser KL´s konkrete forslag til at gøre det mere attraktivt at uddanne sig og sidenhen tage et job inden for SOSU velkomne.

Pressemeddelelse udsendt 30. oktober 2018

Søgningen til SOSU-uddannelserne har været meget påvirket af både reformen af erhvervsuddannelserne og af strukturændringerne i SOSU-uddannelserne. Det har tilsammen medført, at der i dag uddannes langt færre elever end behovet tilsiger.

Derfor skal mange flere vælge en SOSU-uddannelse. Det kræver en række indsatser og en kommende dimensioneringsaftale er ikke en uvæsentlig. Den styrer, hvor mange elever kommuner og regioner som minimum skal optage hvert år.

”Det er glædeligt, at kommunerne ønsker at øge dimensioneringen af både social- og sundhedshjælpere og
-assistenter, men i forhold til søgningen er det mindst lige så vigtigt, at det bliver en længerevarende aftale”, siger formand for B-SOSU, Lasse Bo Breddam og fortsætter:

”En 5-årig aftale vil give eleverne tryghed for deres uddannelse og samtidigt give skolerne bedre mulighed for langsigtet planlægning.”

En anden udfordring, som KL peger på, er, at for mange ikke gennemfører deres uddannelse. Formand for Danske SOSU-skoler Jeppe Rosengård Poulsen udtaler:

”Skolerne arbejder hver dag hårdt for at sikre elevernes læring og parathed til jobbet og gør gerne endnu mere sammen med kommunerne for at sikre, at eleverne ikke falder fra i praktikken. Dette kræver fokus på en styrket praktikvejledning, som skolerne gerne er behjælpelige med.”

Forslagene om at give bedre muligheder for bogligt svage elever, garanti for EUX-praktikpladser og sikring af forsørgelsesgrundlaget for elever over 25 år forslag, kan skolerne også kan tilslutte sig. Det er muligheder, der har været efterspurgt af skolerne de seneste år.

Begge formænd ser frem til det fortsatte samarbejde med KL, Danske Regioner og FOA for at løse udfordringerne med at få nok hænder i ældre- og sundhedssektoren fremover og imødeser invitationer til møder om forslagene.

Kontakt

Lasse Bo Breddam, formand for B-SOSU, tlf.: 71 75 27 80, lassebreddam@gmail.com
Jeppe Rosengård Poulsen, formand for Danske SOSU-skoler, tlf.: 29 13 45 67, mail: jepo@sosunyk.dk

Se KL’s handlingsplan her