DEBAT: Undervisningsminister Merete Riisagers (LA) vil give erhvervsskolerne frihed til forsøg. Det glæder Danske SOSU-skoler, som har lavet et fælles idékatalog over indsatsområder.


Af Jeppe Rosengård Poulsen, Formand for Danske SOSU-skoler, bragt i Altinget 23. maj 2017

Danske SOSU-skoler tager imod undervisningsministerens invitation til flere forsøg på erhvervsskolerne med åbne arme.

Vi glæder os til at realisere muligheden for at sætte forsøg i gang på et af de største områder inden for erhvervsuddannelserne.

Vi ved allerede, hvilke områder der med fordel kan sættes fokus på for at gøre vores uddannelser mere attraktive og dermed for at øge vort bidrag til, at behovet for faglærte på velfærdsområderne også kan imødekommes i fremtiden.

Vores idéer

Nogle af disse idéer til fælles indsatser er:

  • Udvidet adgang til forsøg med 20/20-ordninger (kombination af 10. klasse og første del af en erhvervsuddannelses grundforløb).
  • Adgang til lokale/regionale forsøg om for eksempel tidlige introduktionsforløb og karrierevejledning i tæt samarbejde med udskolingen.
  • Forsøg rettet mod etablering af overgangsordninger fra Forberedende Grunduddannelse (FGU) til erhvervsuddannelser (EUD) på de spor, der forventes at få et EUD-perspektiv.
  • Udvidet adgang til forsøg med at tilbyde grundforløb 1 eller lignende forløb til elever, der pt. er afskåret fra disse – omfattende alle elevtyper – også EUX.
  • Udvidet adgang til forsøg med særligt tilrettelagte forløb for tosprogede – herunder med inddragelse Forberedende voksenundervisning (FVU).
  • Forsøg med udvidet enkeltfagsordning på grundforløbene gældende for både unge og voksne.
  • Forsøg med alternative løsninger i den somatiske praktik for både at optimere kapacitetsudnyttelsen og fjerne flaskehalse i praktikken.

Ser frem til samarbejde

Foreningen har allerede taget skridt til – på tværs af skolerne – at arbejde videre med vores fælles idékatalog. Naturligvis er sideløbende, lokale tiltag mere end velkomne. Vi har et fælles mål – at så mange som muligt skal have lige netop den uddannelse, de brænder for.

I Danske SOSU-skoler ser vi frem til det videre forløb og til samarbejdet med de øvrige erhvervsskoler, der også ser positivt på ministerens udspil.

Især ser vi frem til ministerens realisering af rammerne for vores mulighed for at gennemføre forsøg og udvikle ny viden og nye praksisser, der nytter og flytter for både eleverne, uddannelserne og faget.

Læs også

SOSU-formand: Hvem skal løfte kernevelfærden?

SOSU-formand: Der er brug for SOSU’er for at sikre fremtidens velfærd