En uddannelse som pædagogiske assistent giver faglighed i både praksis og teori til at gøre en forskel for mange forskellige målgrupper. De to pædagogiske assistenter Mads Krogh Jørgensen og Mostafa Sharifyar er eksempler på, at deres faglighed gør en forskel for integrationsindsatsen i skolerne.

Foto: Lars Horn/Baghuset og Danske SOSU-skoler

Mads Krogh Jørgensen (tv) og Mostafa Sharifyar

Mads Krogh Jørgensen og Mostafa Sharifyar blev ved udgangen af 2016 uddannede som pædagogiske assistenter fra SOSU Nord i Aalborg. I sidste praktikperiode arbejdede Mads i en modtageklasse for børn med opholdstilladelse på Vejgaard Østre Skole i Aalborg. Mostafa var i praktik i en asylklasse på Søndergades skole i Brønderslev. Et halvt år, hvor de selv har udviklet sig og samtidig gjort en forskel for de børn, de arbejdede med.

”Det var fedt at opleve, at vi havde noget at bidrage med, fordi vi kom med en anderledes tilgang end de andre faggrupper. Den første tid skulle vi lige finde vores fodfæste, men så fik vi mere og mere ansvar til at køre vores egne forløb”, fortæller de.

Stærke praktikere

Det overordnede mål med klasserne er, at børnene lærer sproget og kulturen så godt, at de kan komme ud i en almindelig folkeskoleklasse. Her har pædagogiske assistenter viden og værktøjer til at sætte gang i konkrete pædagogiske aktiviteter, der understøtter formålet.

”Vi er på gulvet sammen med børnene og følger også deres initiativer, når de kommer til os. Det skaber relationer, som gør det nemmere at arbejde med børnene i andre sammenhænge”, siger Mads.

Både han og Mostafa understreger, at det er vigtigt at tage afsæt i målgruppen og se, hvor der skal sættes ind, og hvordan det kan gøres etisk korrekt, så det bliver en god oplevelse for alle.

”Det vigtigste er, at man bruger tid på at lære børnene at kende og finde ud af, hvordan de lærer bedst og hvad de kan. Og at støtte dem i at skabe relationer, som er en af deres største udfordringer”, fortæller Mostafa.

Ven eller voksen?

I praktikken kørte Mostafa et idrætsforløb på egen hånd. Mads stod for et ”Smiley-projekt”. Ved brug af billeder af sure, glade og triste smileys fik han en dialog med børnene om, hvad det vil sige at være ked af det, vred og glad, og hvordan de påvirker hinandens følelser.

Både Mostafa på 25 år og Mads på 23 år oplevede, at børnene hurtigt begyndte at komme til dem. Måske fordi de på grund af deres alder så dem mere som ven end voksen, vurderer de.

”Udfordringen er så at sætte grænsen mellem at være deres ven og være den professionelle voksne. Det gælder også, hvis de fortæller deres nogle gange barske historier. Det giver uddannelsen heldigvis redskaber til at håndtere”, siger Mostafa.

Det virker

Både Mads og Mostafa håber, at der også i fremtiden vil være modtagerklasser, hvor faggrupper på tværs samarbejder om at gøre det bedste for børnene.

”Vi har oplevet flere børn blive udsluset til den almindelige folkeskole. Vi kan se, at det vi gør for at hjælpe børnene, virker”, mener de begge.

En uddannelse som pædagogisk assistent giver mulighed for både at søge job eller at læse videre. For både Mads og Mostafa er det i første omgang arbejdet, der trækker.

”Mange siger, at jeg skal læse videre. De ser pædagogisk assistent-uddannelsen som et springbræt til noget mere. Men jeg vil ud at arbejde med børn og se dem udvikle sig. Det er vigtigere for mig end løn. Vi kommer med en stor del praktisk erfaring, viden og evne til at tage ansvar både for andre og for vores egen uddannelse, som vi blev anerkendt for. Det blev vi anerkendt for, inden vi i det hele taget blev færdiguddannede. Det viser, at vi som pædagogiske assistenter har en masse kvalifikationer”, siger Mads.


Hvad siger arbejdsgiverne?

Hvad kan pædagogiske assistenter bidrage med? Det giver en skoleleder og to uddannelsesvejledere deres bud på her.

 

”Vi har haft pædagogisk assistent-elever på skolen i flere år. Det er vi rigtig glade for. Jeg synes, det er vigtigt, at de kommer ud på skolerne og i SFO’erne, så skoleverden får åbnet øjne for uddannelsen og alt det, som pædagogiske assistenter kan. På den anden side kan vi som arbejdsgivere ud fra de faglige rammer og mål hjælpe eleven med at tone uddannelsen og udvikle sig i den retning, den enkelte elev ønsker. Vi oplever, at både elever og uddannede pædagogiske assistenter har fagligheden til at indgå i teams på lige fod med pædagoger og lærere – både i arbejdet med børnene, men også i forhold til at udvikle arbejdspladsen, fordi de formår at forholde sig kritisk til vores kulturen og det, der med tiden er blevet selvfølgeligheder.”
Anne-Louise Nygaard Sadek, Skoleleder på Søndergades skole

”Pædagogiske assistent-elever er gode, ekstra hænder, der spiller godt sammen med de andre faggrupper på skolen. De pædagogiske assistent-elever, vi har her, får lov at komme på banen og prøve ting af og deltage i faglige diskussioner på lige fod med pædagoger og lærere. De kommer med friske øjne og andre teorier, som bidrager til dialogen. De er stærke i at lave fysiske og kreative ting med både enkelte børn og grupper, som giver et afbræk i en eller lang skoledag. Og det hjælper læringen på vej.”
Sengül Tas, pædagog på Vejgaard Østre Skole

”Min erfaring er, at pædagogiske assistenter har teorierne og værktøjerne med sig. De kan argumentere for, formidle og begrunde de aktiviteter, de sætter i gang. Specifikt i forhold til Mostafa var han rigtig god til at observere og løse konflikter og sætte aktiviteter i gang, der styrker de sociale relationer mellem børnene.”
Louise Sook Kirring Skov-Nielsen, lærer på Søndergades skole

 

Mød Mads og Mostafa til DM i Skills 2017

DM i Skills foregår i Gigantium i Aalborg 26.-28. januar. Mads og Mostafa en del af teamet af pædagogiske assistenter, der tilbyder forskellige services til de besøgende. De er en del af teamet af pædagogiske assistenter, der guider enkeltpersoner og grupper, som har behov for hjælp til at komme rundt på standene. De er også en del af børnepasningsordningen til forældredagen om lørdag. Her kan yngre søskende mellem 3-10 år more sig, men storebror eller storesøster og forældre går rundt ved standene.

 

Læs også

Info om uddannelsen til pædagogisk assistent