Her er en opsamling på ekspertgruppen for voksen,- efter- og videreuddannelses anbefalinger for fremtidens VEU.

Overordnet set anbefaler ekspertgruppen at reducere antallet af statsligt støttet AMU-kurser fra 3.200 til 800. De resterende ca. 2.400 kurser har en aktivitet på under én årselev om året. Det foreslås, at disse underlægges markedsvilkår.

Én samlet indgang

Der er forskellige gode takter i rapporten, som for eksempel én samlet indgang til hele systemet, et øget fokus på løft af de basale kompetencer, øget fleksibilitet i digital afvikling og tilrettelæggelse samt enklere udbetaling af godtgørelse.

Dog lægges der op til en ny opdeling af kurserne, der kan have konsekvenser for SOSU-skolerne. Opdelingen fordeler sig på kernekurser, flekskurser og markedskurser. Kernekurser omfatter AMU-kurser, flekskurser er en kombination af kernekurser, FVU, fagspecifikke kurser og IDV, mens markedskurser er de resterende 2.400 kurser. Disse bliver ikke omfattet af statslig støtte og heller ikke statslig regulering, men derimod underlagt markedsvilkår.

Færre kurser

De 800 statsligt støttede kurser inddeles i forskellige kategorier, hvor SOSU-skolernes udbudte kurser ikke umiddelbart er sikret. Indregnet i de 800 er der en pulje på 200 kurser, der skal fordeles mellem de 11 efteruddannelsesudvalg efter fælles vurdering. Det bliver formentligt inden for denne ramme, at SOSU-skolernes AMU-kurser skal fordeles.

Den markante reduktion af antallet af kurser skal sikre en bæredygtig økonomi for skolerne samt skabe forsyningssikkerhed. Reduktionen skal frigøre midler til takstforhøjelser.
Der anbefales endvidere udbudsrunder med 4-5 års mellemrum; at de nuværende geografiske dækningsområder i AMU ophæves samt at nye udbydere har bedre mulighed for at tilgå markedet.

Ophævelsen af det geografiske dækningsområde skal skabe øget konkurrence og lede til flere udbydere på området.

Læs pressemeddelelse fra Undervisningsministeriet og find link til rapport