Pressemeddelelse fra Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens

Det har længe været kendt, at Social- og sundhedsskolen og CASA A/S sammen har arbejdet med planer for en ny social- og sundhedsskole i Horsens. Mandag gav en enig bestyrelse opbakning til, at byggeriet skal realiseres, og til august 2020 kan en helt ny og innovativ social- og sundhedsskole slå dørene op i det nye læringsområde på Campus Horsens.

Ca. 4.500 kvadratmeter skal fra 2020 danne rammerne for at uddanne fremtidens social- og sundhedshjælpere og -assistenter. Med de godt 600 elever og kursister, som vil have deres daglige gang på den nye skole, er grundlaget lagt for en helt ny og meget spændende uddannelsesfremtid i Horsens for velfærdsuddannelserne.

Borgmester Peter Sørensen udtaler om projektet:

”Det er fantastisk, at Social- og Sundhedsskolen nu har endeligt besluttet at blive en del af den nye uddannelsescampus i Horsens. Sammen med VIA samles nu mange af vores velfærdsuddannelser inden for både det pædagogiske område og sundheds- og plejeområderne. Med samlingen af netop disse uddannelser skabes rigtigt gode muligheder for, at der kan ske en væsentlig opgradering af de fysiske rammer for vores vigtige velfærdsuddannelser, hvilket blandt andet styrker mulighederne for at indtænke de nye muligheder inden for velfærdsteknologi og simulationsteknologi i undervisningen. Horsens Kommune vil aktivt understøtte realiseringen af disse ambitioner”.

Visionært og innovativt læringsmiljø

Den ny Social- og sundhedsskole er tegnet af RUM arkitekter med det overordnede mål at skabe et visionært og innovativt læringsmiljø, som er fleksibelt overfor nye undervisningsmetoder og teknologiske muligheder.

Direktør for Social- og sundhedsskolen, Hanne Helleshøj:

“Den nye skole vil give optimale rammer for både elever og ansatte til at indgå i et moderne, tidssvarende og levende uddannelsesmiljø med fokus på læring, bevægelse og socialt engagement. Vi ser frem til at blive en del af en fælles Campus Horsens, hvor synergierne mellem uddannelserne kan udnyttes, og jeg kan ikke kan ikke forestille mig andet, end at det bliver et spændende og innovativt sted at være og lære.”

Tæt samarbejde om nye rammer

Opførelsen af Social- og Sundhedsskolen vil kunne ”gå i jorden” ultimo 2018, efter godkendelse i Folketingets Finansudvalg, hvilket forventes at ske primo 2018. Projektet er blevet til i tæt samarbejde mellem skolen og CASA A/S.

Senior developer i CASA A/S, Henrik Hansen udtaler:

”Campus-projektet” er et utroligt spændende projekt, som har stor fokus hos CASA. Med den nye aftale i hus, falder der endnu en vigtig brik på plads i at få skabt et campus, som opfylder både de enkelte uddannelsesinstitutioners ønsker og krav og samtidig bidrager og indgår i et fælles campus. Vi ser frem til den fortsatte proces og gode dialog med Social- og sundhedsskolen samt de øvrige involverede parter”.

Steen Kjeldsen, Chef for økonomi, ressourcestyring og administration, Social- og sundhedskolen Fredericia-Vejle-Horsens:

”Det har været en spændende proces at udvikle en nyt fælles uddannelsescampus i tæt samarbejde med CASA A/S, de øvrige skoler og Horsens Kommune. Jeg ser frem til at fortsætte det gode og konstruktive samarbejde med CASA A/S, RUM Arkitekter og skolens rådgivere i den kommende projekterings- og byggeproces, hvor skolens fremtidige fysiske rammer skal udmøntes i attraktive løsninger for både elever og medarbejdere”.

Fakta

Bygningen bliver på ca. 4.500 kvadratmeter med plads til cirka 600 elever og kursister og cirka 35 ansatte. Den nye skole bliver en del af et campusområde, som kommer til at rumme flere uddannelsesinstitutioner.

Den ny Social- og sundhedsskole ventes at stå klar til indflytning i august 2020.

Yderligere information

Direktør Hanne Helleshøj, telefon 21 629 493, mail hhe@sosufvh.dk

 

Se også

Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens hjemmeside

Pædagogisk ledelse sætter fokus på SOSU-skolernes kerneområde